NEMĚJTE STRACH Z PRÁCE Z DOMOVA

Dáváme všem volně k dispozici kurzy Home office a Emoce na dlani – Strach (včetně osvědčení*). Co znamená mít home office? Je potřeba řešit bezpečnost? Jak se vypořádat se svým strachem nebo ostatních? Na tyto a  další otázky naleznete odpovědi prostřednictvím kurzů níže. Věříme, že můžeme alespoň trochu pomoci právě v době, kdy je vzájemná pomoc nejvíc potřeba.

*Pro získání osvědčení je nutné vytvořit objednávku, aby certifikát obsahoval údaje studujícího.

SPECIÁLNÍ AKCE

BEZPLATNÁ ONLINE KNIHOVNA KURZŮ

Knihovna umožňuje nahlížet do obsahu všech (115) kurzů nejen personalistům, ale všem zaměstnancům registrovaného úřadu. Lze ji tedy využít mnoha způsoby – vyhledávání odborných informací, výběr vhodného kurzu ke studiu, seznámení s e-learningem, samostudiu ad. Můžete ji poskytnout i jako benefit svým zaměstnancům.

Bezplatný přístup je časově omezen do 31. 5. 2020.

Kontaktujte nás a otevřete odbornou knihovnu pro svůj úřad již dnes.

Upozorňujeme a připomínáme, že u kurzů Vstupní vzdělávání a Vzdělávání veducích úředníků obecná nebo zvláštní část, dále pak u kurzu BOZP a Školení řidičů referentských vozidel si můžete na rentel@rentel.cz  vyžádat nastavení služby „chytrá objednávka“, která vám umožní volit si vlastní termíny zahájení studia kurzů a lépe si tak přizpůsobovat studium časově.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Vážení zákazníci a uživatelé,

23.3.2020 končí akreditace e-learningového kurzu Rovné příležitosti žen a mužů v ČR a EU. Tento kurz zůstává stále v naší nabídce, evidován jako neakreditovaný, s certifikátem pro celoživotní vzdělávání.

Územní rozpočty a jejich pravidla

Územní rozpočty a jejich pravidla

Předmětem kurzu je studium zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a pravidla pro tvorbu, projednání, přijetí rozpočtu a kontrolu plnění rozpočtu. Kurz je zaměřen i na další pravidla související s rozpočtem obce a s hospodařením obce, kdy...

Výkon práce v režimu „Home office“

Výkon práce v režimu „Home office“

Kurz je zaměřen na práci konanou v režimu „Home office“, kdy zaměstnanec vykonává administrativní činnost s využitím vlastních prostředků a současně pracovních prostředků zaměstnavatele např. počítat, notebook, prostředky pro telekonference, mobilní spojení atd. na...

Volby a zákon o volbách do obecních zastupitelstev

Volby a zákon o volbách do obecních zastupitelstev

Cílem kurzu je seznámení účastníků s problematikou voleb v jejich obecné rovině a ve druhé části kurzu podrobné pojednání o volbách do zastupitelstev obcí a zákonu o volbách do zastupitelstev obcí. Po absolvování kurzu se bude absolvent orientovat v základních...

PŘIHLÁŠENÍ

STUDUJÍCÍ

PERSONALISTA