Pro personalisty

 

Prohlédněte si výhody akreditovanekurzy.cz pro personalisty.

Objednávkový systém

Zaregistrujte se zdarma do systému akreditovanekurzy.cz a získejte všechny výhody, které nabízí.

 

  • Snížení nákladů na vzdělávání zaměstnanců – za jednodenní kurz zaplatíte méně než 1000 Kč.
  • Zefektivnění a zjednodušení procesu administrace vzdělávání – on-line objednávkový systém, on-line statistiky výsledků vzdělávání, úložiště elektronických certifikátů, historie objednávek.
  • Elektronický nástroj pro zjišťování vzdělávacích potřeb zaměstnanců.
  • Podpora zaměstnavatelů při zajištění zákonných požadavků na vzdělávání úředníků dle zákona 312/2002 Sb, v oblasti Vstupního vzdělávání úředníků a Vzdělávání vedoucích úředníků ÚSC.
  • Podpora zaměstnavatelů při zajištění zákonných požadavků v oblasti vzdělávání zaměstnanců v kurzech BOZP, PO, Školení řidičů referentů a dalších zákonných povinností.

 

V systému naleznete

Jednoduchou objednávku

Objednávejte kurzy pro jednotlivce nebo pro více zaměstnanců najednou prostřednictvím např. importu jmenného seznamu.

Archiv

Mějte historii objednávek a archiv vydaných osvědčení vždy po ruce. Vše na jednom místě.

Registrace a přístup do aplikace je zdarma. Přesvědčte se sami, proč je výhodné řešit vzdělávání vašich zaměstnanců s akreditovanekurzy.cz.

Pro nové personalisty.

Plán vzdělávacích potřeb

Využijte funkce katalogu akreditovanekurzy.cz.

f

Přehledný filtr

Vyhledávejte kurzy za pomoci filtru nebo textového vyhledavače. Zobrazte si např. pouze kurzy s vybraným počtem dnů školení.

Jednoduchá administrace

Využijte možnosti pro vaše zaměstnance exportu vybraných kurzů z katalogu do PDF nebo tabulkové podoby a jednoduše mezi sebou sdílejte seznam kurzů ke studiu.

On-line knihovna kurzů

 

Knihovna umožňuje přístup do obsahu všech kurzů nejen personalistům, ale všem zaměstnancům registrovaného úřadu. Lze ji tedy využít mnoha způsoby – vyhledávání odborných informací, výběr vhodného kurzu ke studiu, seznámení s e-learningem, samostudiu ad. Můžete ji poskytnout i jako benefit svým zaměstnancům.

Kontaktujte nás a otevřete odbornou knihovnu pro svůj úřad již dnes.

Seznam kurzů v knihovně se shoduje se seznamem v katalogu.

Podpora pro personalisty

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat.

+420 601 112 420

(po–pá 8:00 – 16:00)

Nebo e-mailem na rentel@rentel.cz.

Pochválili nás


Magistrát města Zlína

„U Školení řidičů referentských vozidel“ nám vyhovuje především možnost zahájení a absolvování kurzu prakticky hned po objednávce, aniž by zaměstnanci museli opustit svá pracoviště. Výhodou je samozřejmě i cena. Tyto přednosti e-learningu využíváme dlouhodobě i u řady dalších školení. Oceňujeme i profesionální komunikaci a podporu od pracovníků RENTEL.”

Ing. Marek Jakuba


Městský část Praha 8

„Se vzděláváním v e-learningových kurzech na portále akreditovanekurzy.cz jsme vždy velmi spokojeni. Nabízené e-learningové kurzy jsou akreditované MV ČR dle zákon č. 312/2002 Sb. – Zákon o úřednících územních samosprávných celků. Naši zaměstnanci se vzdělávají především v kurzech vstupního vzdělávání zaměstnanců a vzdělávání vedoucích zaměstnanců. Velká výhoda je v tom, že kurzy jsou zpracovány interaktivně, mají obsáhlou časovou dotaci na splnění, obsahují vzdělávací materiály k tisku ale také důležité odkazy na zákony a judikaturu. Zaměstnanci jsou s proběhlým vzděláváním nadmíru spokojeni a k formě e-learningového vzdělávání se rádi vracejí, hlavně z důvodu úspory času. Musíme taktéž pochválit objednávkový systém, který je stručný a přehledný, a obsahuje historii objednávek a úložiště certifikátů.”


Městský úřad Dvůr Králové nad Labem

„Se společností RENTEL a. s. spolupracujeme již od roku 2014. Nabídka vzdělávacích kurzů je široká a zajišťuje velký rozsah činností úřadu. E-lerningové kurzy jsou akreditovány a využíváme je v oblasti vstupních vzdělávacích kurzů, kurzů pro vedoucí pracovníky, ale také v odborných oblastech a tzv. měkkých dovednostech.”

Ing. Ondřej Kudrnáč, tajemník úřadu


Městský úřad Votice

„Město Votice využívá vzdělávání v e-learningových kurzech na portále akreditovanekurzy.cz. Nabídka e-learningových kurzů akreditovaných MV ČR je dostatečně široká, kromě vstupního a průběžného vzdělávání úředníků nabízí i vzdělávání vedoucích úředníků. Kurzy jsou zpracovány zajímavě, jejich výhodou je, že obsahují vzdělávací materiály k tisku. Systém přípravy zaměstnance na závěrečný test formou cvičných testů považujeme za velice vhodný. Zaměstnanci jsou s proběhlým vzděláváním vesměs spokojeni. V neposlední řaděje pro město zajímavá i cena e-learningových kurzů.”

Mgr. Jaroslava Ptáčková

Pro nové návštěvníky.