Akreditované kurzy

 

Vítejte na stránkách s nabídkou akreditovaných kurzů a celoživotního vzdělávání pro úřady z celé ČR provozované společností RENTEL, která za více než 20 let vydala přes 240.000 osvědčení a každý den pomáhá studujícím a personalistům k efektivnějšímu a kvalitnějšímu vzdělávání (přečtěte si naše reference).

Záznam z webináře 7. 3. 2023

Základní principy ochrany oznamovatele – proč mají být tito lidé chráněni? Pořiďte si záznam – včetně prezentace i audiozáznamu.

Novinky a ediční plán 2023

Podívejte se na souhrn novinek za 4. čtvrtletí 2022 a ediční plán pro rok 2023. V souhrnu naleznete nové kurzy v nabídce, seznam aktualizací a revizí kurzů, získané akreditace ad.

Katalog

Katalog nabízí nejen širokou nabídku e-learningových kurzů pro rozvoj odborných znalostí i měkkých dovedností, ale také možnosti výběru a exportu vybraných kurzů pro jednodušší plánování vzdělávání.

Studium bez hranic

Zpřístupněte si všechny e-learningové kurzy ve vlastní on-line knihovně.

Nabídka on-line knihovny platí pro všechny úřady, které školí prostřednictvím akreditovanekurzy.cz.

Pro personalisty

Objednávkový systém

Mějte vše pod kontrolou. Systém umožňuje jednoduchou objednávku a archiv objednaných kurzůvydaných osvědčení.

Plánování vzdělávacích potřeb

Využijte funkce katalogu a objednávkového systému k lepšímu plánování vzdělávacích potřeb.

On-line knihovna

Odemkněte svým zaměstnancům přístup do obsahu všech kurzů

Pro studující

i

Kurzy

Rozvíjejte se v odborných oblastech i měkkých dovednostech díky široké nabídce e-learningových kurzů.

l

Výukové prostředí

Seznamte se s e-learningem a objevte jeho výhody.

On-line knihovna

Zpřístupněte si obsah všech kurzů a rozvíjejte své znalosti bez hranic.

Novinky a ediční plán

1. čtvrtletí 2023

Nové kurzy v nabídce

Aktualizace a revize kurzů

Získané akreditace

Témata plánovaných kurzů

Chcete mít přehled o nových kurzech?
Sledujte kategorii Novinky v katalogu.

Novinky ve vzdělávání s RENTELEM

Nový kurz

Vzdělávání vedoucích úředníků – zvláštní část – Oblast ochrany přírody a krajiny

Kurz se v první části věnuje představení právních norem v oblasti ochrany přírody a krajiny, a to jak vnitrostátních předpisů, tak směrnic a nařízení EU a mezinárodních úmluv. Dále objasňuje vztah zákona o ochraně přírody a krajiny k dalším předpisům a zdůrazňuje úkol orgánů ochrany přírody hájit veřejný zájem ochrany přírody a krajiny. V nejobsáhlejší kapitole se věnuje, v informativní podobě, obsahu zákona o ochraně přírody a krajiny. Na závěr jsou zařazeny FAQ.
 

Cílem kurzu je poskytnout přehled o správních činnostech v oblasti ochrany přírody a krajiny a o vztazích klíčového zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny k dalším právním předpisům týkajícím se využívání území, zejména stavebnímu zákonu.  

Akreditace MVČR č. AK/VEPO-1/2023

Více informací o kurzu naleznete v katalogu.

Nový kurz

eGovernment v praxi územní samosprávy

Cílem tohoto kurzu je seznámit studující nejen se základními pojmy a legislativním rámcem eGovernmentu v České republice, ale i s pojmy souvisejícími. Kurz si klade za cíl studujícímu poskytnout komplexní pohled na elektronizaci územní samosprávy. Kurz započne vysvětlením dvou základních pojmů – veřejná správa a eGovernment – které jsou pro celý kurz nosné. Poté budeme přidávat další pojmy, a to nejen jejich teorii a právní rámec, ale i použití v praxi.

Akreditace MV ČR č. AK/PV-71/2023

Více informací o kurzu naleznete v katalogu.

Nový kurz

Právní řád pro úředníky neprávníky

Úvodem kurzu si vysvětlíme důležité pojmy, a to, co vůbec právo je, jaký je právní systém v České republice, co jsou pravidla chování (normy), rozdělíme si právní akty na normativní a individuální a zařadíme si, kam patří právní předpisy. Seznámíte se také s platností a účinností právních předpisů.

Po této nezbytné teorii si uděláme systematizaci právních předpisů v České republice, tzv. hierarchii právních předpisů a vysvětlíme si vztah k právu mezinárodnímu a evropskému. Všechny právní předpisy uvedeme nejen v obecné definici, ale i v konkrétních příkladech – zejména z aktuální doby. Samozřejmě nemůžeme pominout alespoň stručné srovnání českého práva jako součásti evropského kontinentálního systému práva s jinými světovými (významnými) systémy práva.

Akreditace MVČR č. AK/PV-27/2023

Více informací o kurzu naleznete v katalogu.

Nový kurz

Základy ekonomiky pro úředníky neekonomy

Cílem kurzu je, aby se stal užitečnou příručkou a pomůckou pro úředníky k výkonu správní činnosti s vazbou na finanční hospodaření a jeho přezkum.

  • Aby se úředník zorientoval a pochopil základní souvislosti důležitého nástroje ve veřejné správě, tj. správní činnost a finanční řízení územních samosprávných celků a jeho přezkumu.
  • Osvojil si aktuální legislativu a získal tak zkušenosti a znalosti, jak se vyvarovat nejčastějších pochybení, přestupků a sankcí v těchto oblastech.
  • Pro lepší názornost jsou součástí kurzu i příklady z praxe.

Akreditace MV ČR č. AK/PV-895/2022

Více informací o kurzu naleznete v katalogu.

Nový kurz

Situační vedení zaměstnanců

Předmětem kurzu je podpořit vedoucí pracovníky v rozeznávání různých stylů vedení s jejich výhodami a nevýhodami. Následně pak identifikovat, který styl se hodí pro jejich konkrétní pracovní situaci, podle toho jak zkušené a motivované lidi vedou.

Více informací o kurzu naleznete v katalogu.

Nový kurz

Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu prakticky

Cílem kurzu je na základě příkladů provést procesem zadávání zakázek malého rozsahu tak, aby účastníci kurzu byli schopni posoudit naplnění zákonných požadavků ve vztahu k zakázkám malého rozsahu, a to nejen z pohledu správnosti výběru dodavatele, ale i finanční kontroly, tedy oprávněnosti výdaje z rozpočtu z hlediska jeho účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti. 

Akreditace MV ČR č. AK/PV-591/2022

Více informací o kurzu naleznete v katalogu.