Akreditované kurzy

 

Vítejte na stránkách s nabídkou akreditovaných kurzů a celoživotního vzdělávání pro úřady z celé ČR provozované společností RENTEL, která za více než 20 let vydala přes 240.000 osvědčení a každý den pomáhá studujícím a personalistům k efektivnějšímu a kvalitnějšímu vzdělávání (přečtěte si naše reference).

Nedávné novinky a aktualizace

Základy excelu

Oblast sociálních služeb (VVÚ)

Střet zájmů z pohledu úředníka

Základy obecního zřízení a postavení úředníka
Oblast při správě daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění (VVÚ)

Práce s dokumenty veřejnoprávního původce – oběh dokumentů na úřadě

Pohledávky a jejich vymáhání
Datové schránky
Úvod do kybernetické bezpečnosti

Oblast sociálně-právní ochrany dětí (VVÚ)

RENTELOVINY

Prolistujte si nejnovější číslo Rentelovin. Naleznete v nich mj. novinky týkající se kurzů a edičního plánu, rozhovor s Pavlem Krčílkem na téma ochrany měkkých cílů nebo ochutnávku z připravovaného kurzu od Moniky Ambrožové, která Vám pomůže najít svůj správný denní rytmus.

Katalog

Katalog nabízí nejen širokou nabídku e-learningových kurzů pro rozvoj odborných znalostí i měkkých dovedností, ale také možnosti výběru a exportu vybraných kurzů pro jednodušší plánování vzdělávání.

Studium bez hranic

Zpřístupněte si všechny e-learningové kurzy ve vlastní on-line knihovně.

Nabídka on-line knihovny platí pro všechny úřady, které školí prostřednictvím akreditovanekurzy.cz.

Pro personalisty

Objednávkový systém

Mějte vše pod kontrolou. Systém umožňuje jednoduchou objednávku a archiv objednaných kurzůvydaných osvědčení.

Plánování vzdělávacích potřeb

Využijte funkce katalogu a objednávkového systému k lepšímu plánování vzdělávacích potřeb.

On-line knihovna

Odemkněte svým zaměstnancům přístup do obsahu všech kurzů

Pro studující

i

Kurzy

Rozvíjejte se v odborných oblastech i měkkých dovednostech díky široké nabídce e-learningových kurzů.

l

Výukové prostředí

Seznamte se s e-learningem a objevte jeho výhody.

On-line knihovna

Zpřístupněte si obsah všech kurzů a rozvíjejte své znalosti bez hranic.

Novinky a ediční plán

RENTELOVINY – květen 2024

Prolistujte si nejnovější číslo Rentelovin. Naleznete v nich mj. novinky týkající se kurzů a edičního plánu, rozhovor s Pavlem Krčílkem na téma ochrany měkkých cílů nebo ochutnávku z připravovaného kurzu od Moniky Ambrožové, která Vám pomůže najít svůj správný denní rytmus.

 

Aktuální číslo:

Chcete mít přehled o nových kurzech?
Sledujte kategorii Novinky v katalogu.

Novinky ve vzdělávání s RENTELEM

Nový kurz

Základy excelu

Kurz vás prostřednictvím videí provede všemi základními oblastmi práce s Excelem. Od vkládání dat a práce s buňkami, řádky a sloupci, přes formátování, řazení a filtrování dat, až po vytváření vzorců a funkcí. A to včetně několika novinek Excelu 365. Kurz je navržen tak, aby byl srozumitelný pro úplné začátečníky, ale zároveň poskytoval hodnotné informace i pro ty, kteří již s Excelem mají nějaké zkušenosti.

Po absolvování budete schopni efektivně pracovat s Excelem 365, vytvářet a upravovat tabulky, třídit data a využívat základní vzorce a funkce. Tento kurz vám poskytne praktické dovednosti potřebné pro každodenní práci s Excelem.

 

Více informací o kurzu naleznete v katalogu.

Aktualizovaný kurz

Práce s dokumenty veřejnoprávního původce – oběh dokumentů na úřadě

Víte, jaký hlavičkový papír – obec nebo obecní úřad – použít pro svou myšlenku, kterou chcete popsat na papír? A jaké novinky přináší novela zákona o archivnictví a spisové službě? Nebo také jak převést razítko na analogovém dokumentu do digitální podoby? To vše a mnohem více se dozvíte v e-learningovém kurzu Práce s dokumenty veřejnoprávního původce – oběh dokumentů na úřadě.

V kurzu najdete mimo jiné i právě dopad působnosti obce do tvorby dokumentů, pravidla pro tvorbu digitálních dokumentů, moderní trendy jak ve formální úpravě dokumentů, ale i základní zásady pro tvorbu obsahu včetně návodů, jak napsat dokonalý úřední dokument. Závěr kurzu Vám představí životní cyklus dokumentu ve všech jeho fázích životnosti a upozorníme také na novinky, které přináší novela zákona o archivnictví a spisové službě, například zrušení skartačního znaku V. V kurzu najdete i praktické videonávody na aplikaci zásadních pravidel pro práci s dokumenty.

 

Více informací o kurzu naleznete v katalogu.

Nový kurz

Oblast sociálně-právní ochrany dětí (vzdělávání vedoucích úředníků – zvláštní část)

 Cílem kurzu je poskytnout praktické informace o systému sociálně-právní ochrany dětí v ČR se zaměřením na nejpodstatnější informace použitelné v praxi při řídící práci orgánu sociálně-právní ochrany dětí při obecním úřadu obce s rozšířenou působností a zároveň má napomoci k orientaci v celém systému vedoucím pracovníkům, jejichž specializace je odlišná od sociálně-právní ochrany dětí.

Kurz obsahuje popis jednotlivých částí celého systému sociálně-právní ochrany dětí se zaměřením na činnost obecního úřadu s rozšířenou působností.

Sociální dávky upravené stejnou legislativou jako sama sociálně-právní ochrana dětí jsou obsahem kurzů zaměřených na dávkové systémy. Výjimku tvoří poslední kapitola zaměřená na zaopatřovací příspěvek. Okrajově je zmíněna činnost dalších orgánů sociálně-právní ochrany dětí.

 

Více informací o kurzu naleznete v katalogu.

Nový kurz

Stavební zákon

Kurz je zaměřený na předmět úpravy nového stavebního zákona, postup stavebního úřadu při povolování záměrů či pravomoci autorizovaného inspektora včetně podmínek výkonu jeho činnosti a dohledu nad ní. Dále kurz seznamuje s uspořádáním stavební správy, s povinnostmi a odpovědností osob při přípravě a provádění staveb, s účely vyvlastnění dle stavebního zákona, s informačními systémy veřejné správy, s postupem provedení stavební kontroly a uložení opatření k nápravě včetně jejich forem, s přestupky a základy řízení o nich, se specifiky soudního přezkumu. V kurzu jsou také uvedeny informace o nástrojích územního plánování a jejich využitelnosti a závaznosti pro povolování záměrů v území.

Studiem kurzu se seznámíte se všemi oblastmi, které stavební zákon upravuje a s jeho implementací do praktického užívání na úřadech veřejné správy.

Více informací o kurzu naleznete v katalogu.

Nový kurz

Metody práce s klienty v postmoderně

Kurz vychází z přístupu moderních metod, které staví na základním předpokladu, že samotný klient je ve skutečnosti největším odborníkem na řešení problémů vlastního života. Je určen především pro sociální pracovníky včetně pracovníků sociálně-právní ochrany dětí.

Více informací o kurzu naleznete v katalogu.

Nový kurz

Videokurz – Novela Zákona o obcích

Získejte přehled o změnách v rámci novelizace Zákona o obcích prostřednictvím videokurzu s Andreou Kovářovou.

  • Orgány obce
  • Činnost v době mimořádných událostí
  • Působnost obcí
  • Odměňování členů zastupitelstev
  • Dozor a kontrola

Více informací o kurzu naleznete v katalogu.