Akreditované kurzy

 

Vítejte na stránkách s nabídkou akreditovaných kurzů a celoživotního vzdělávání pro úřady z celé ČR provozované společností RENTEL, která za více než 20 let vydala přes 240.000 osvědčení a každý den pomáhá studujícím a personalistům k efektivnějšímu a kvalitnějšímu vzdělávání (přečtěte si naše reference).

Nedávné novinky a aktualizace

Oblast sociálně-právní ochrany dětí (VVÚ)

Stavební zákon

Metody práce s klienty v postmoderně

Videokurz – Novela Zákona o obcích
Time Management – jak si naplánovat den a neztrácet čas
Řešení konfliktů
Jednotné environmentální stanovisko
Změny zákoníku práce po novele 2023/2024

Novela Zákona o obcích

Získejte přehled o změnách v rámci novelizace Zákona o obcích prostřednictvím videokurzu s Andreou Kovářovou.

RENTELOVINY

Prolistujte si další díl Rentelovin. Druhý díl obsahuje i seznam nejpoptávanějších kurzů ke studiu pro rok 2024.

Katalog

Katalog nabízí nejen širokou nabídku e-learningových kurzů pro rozvoj odborných znalostí i měkkých dovedností, ale také možnosti výběru a exportu vybraných kurzů pro jednodušší plánování vzdělávání.

Studium bez hranic

Zpřístupněte si všechny e-learningové kurzy ve vlastní on-line knihovně.

Nabídka on-line knihovny platí pro všechny úřady, které školí prostřednictvím akreditovanekurzy.cz.

Pro personalisty

Objednávkový systém

Mějte vše pod kontrolou. Systém umožňuje jednoduchou objednávku a archiv objednaných kurzůvydaných osvědčení.

Plánování vzdělávacích potřeb

Využijte funkce katalogu a objednávkového systému k lepšímu plánování vzdělávacích potřeb.

On-line knihovna

Odemkněte svým zaměstnancům přístup do obsahu všech kurzů

Pro studující

i

Kurzy

Rozvíjejte se v odborných oblastech i měkkých dovednostech díky široké nabídce e-learningových kurzů.

l

Výukové prostředí

Seznamte se s e-learningem a objevte jeho výhody.

On-line knihovna

Zpřístupněte si obsah všech kurzů a rozvíjejte své znalosti bez hranic.

Novinky a ediční plán

RENTELOVINY

V Rentelovinách naleznete ediční plán, seznam aktualizací a další novinky o našich kurzech. V tomto čísle naleznete i seznam nejpoptávanějších kurzů ke studiu pro rok 2024.

 

Aktuální číslo:

Chcete mít přehled o nových kurzech?
Sledujte kategorii Novinky v katalogu.

Novinky ve vzdělávání s RENTELEM

Nový kurz

Oblast sociálně-právní ochrany dětí (vzdělávání vedoucích úředníků – zvláštní část)

 

Cílem kurzu je poskytnout praktické informace o systému sociálně-právní ochrany dětí v ČR se zaměřením na nejpodstatnější informace použitelné v praxi při řídící práci orgánu sociálně-právní ochrany dětí při obecním úřadu obce s rozšířenou působností a zároveň má napomoci k orientaci v celém systému vedoucím pracovníkům, jejichž specializace je odlišná od sociálně-právní ochrany dětí.

Kurz obsahuje popis jednotlivých částí celého systému sociálně-právní ochrany dětí se zaměřením na činnost obecního úřadu s rozšířenou působností.

Sociální dávky upravené stejnou legislativou jako sama sociálně-právní ochrana dětí jsou obsahem kurzů zaměřených na dávkové systémy. Výjimku tvoří poslední kapitola zaměřená na zaopatřovací příspěvek. Okrajově je zmíněna činnost dalších orgánů sociálně-právní ochrany dětí.

 

Více informací o kurzu naleznete v katalogu.

Nový kurz

Stavební zákon

Kurz je zaměřený na předmět úpravy nového stavebního zákona, postup stavebního úřadu při povolování záměrů či pravomoci autorizovaného inspektora včetně podmínek výkonu jeho činnosti a dohledu nad ní. Dále kurz seznamuje s uspořádáním stavební správy, s povinnostmi a odpovědností osob při přípravě a provádění staveb, s účely vyvlastnění dle stavebního zákona, s informačními systémy veřejné správy, s postupem provedení stavební kontroly a uložení opatření k nápravě včetně jejich forem, s přestupky a základy řízení o nich, se specifiky soudního přezkumu. V kurzu jsou také uvedeny informace o nástrojích územního plánování a jejich využitelnosti a závaznosti pro povolování záměrů v území.

Studiem kurzu se seznámíte se všemi oblastmi, které stavební zákon upravuje a s jeho implementací do praktického užívání na úřadech veřejné správy.

Více informací o kurzu naleznete v katalogu.

Nový kurz

Metody práce s klienty v postmoderně

Kurz vychází z přístupu moderních metod, které staví na základním předpokladu, že samotný klient je ve skutečnosti největším odborníkem na řešení problémů vlastního života. Je určen především pro sociální pracovníky včetně pracovníků sociálně-právní ochrany dětí.

Více informací o kurzu naleznete v katalogu.

Nový kurz

Videokurz – Novela Zákona o obcích

Získejte přehled o změnách v rámci novelizace Zákona o obcích prostřednictvím videokurzu s Andreou Kovářovou.

  • Orgány obce
  • Činnost v době mimořádných událostí
  • Působnost obcí
  • Odměňování členů zastupitelstev
  • Dozor a kontrola

Více informací o kurzu naleznete v katalogu.

Nový kurz

Time Management – jak si naplánovat den a neztrácet čas

Získejte kontrolu nad svým časem s kurzem Time management – jak si naplánovat den a neztrácet čas. Plánování a stanovování priorit jsou pilíři, které vám umožní udržet klid a přehled ve vašem každodenním shonu. Kurz vás naučí odvracet největší ztráty času spojené s absencí plánu a odkládáním důležitých úkolů. Tento kurz kombinuje informace z předchozích kurzů s názvy „Time Management – Jak si naplánovat den“ a „Time Management – Jak neztrácet čas“.

Kdo neplánuje, tomu to naplánují jiní. Plánování a určování priorit je naprostý základ pro to, abychom v klidu a s přehledem zvládali svůj pracovní život. Největší ztráty času jsou způsobeny tím, že nemáme plán a odsouváme plnění důležitých úkolů na později.

 

Více informací o kurzu naleznete v katalogu.

Nový kurz

Řešení konfliktů

Kurz objasňuje, co vlastně konflikt je, které faktory ovlivňují vznik a průběh konfliktu. Cílem kurzu je zlepšit a zefektivnit řešení konfliktů a seznámit se s různými vyjednávacími styly. Do kurzu je včleněno několik testů a cvičení, které pomohou studované téma lépe ukotvit v paměti a vědět, jak je využít v praxi. Významná část je věnována tématu asertivity.

 

Více informací o kurzu naleznete v katalogu.

Nový kurz

Jednotné environmentální stanovisko – e-learning

Cílem kurzu je seznámit se zákonem o jednotném environmentálním stanovisku, jeho vztahem k novému stavebnímu zákonu, zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí a zákonům v oblasti ochrany životního prostředí.

 

Více informací o kurzu naleznete v katalogu.

Nový kurz

Změny zákoníku práce po novele 2023/2024

Kurz je zaměřen na seznámení se s novelou zákoníku práce a změnami od 1. 10. 2023, resp. 1. 1. 2024. a to hlavně v oblastech informování o obsahu pracovního poměru, doručování písemností a dále v oblasti práce na dálku a zaměstnávání na dohody mimo pracovní poměr.

 

Více informací o kurzu naleznete v katalogu.

Nový kurz

Systém sociálního zabezpečení ČR – e-learning

Cílem kurzu je poskytnout cílové skupině (úředníci územních samosprávných celků, vykonávající správní činnost v sociálních službách) praktické informace ohledně systému sociálního zabezpečení v ČR se zaměřením na nejdůležitější informace využitelné v praxi při práci s klienty a zároveň pomůže k lepší orientaci v systému při spolupráci se zmíněnými institucemi sociálního zabezpečení. Kurz obsahuje popis jednotlivých pilířů sociálního zabezpečení s uvedením konkrétních dávek a důležitých zákonů.

Akreditace MV ČR č. AK/PV-568/2023

Více informací o kurzu naleznete v katalogu.