Akreditované kurzy

 

Vítejte na stránkách s nabídkou akreditovaných kurzů a celoživotního vzdělávání pro úřady z celé ČR provozované společností RENTEL, která za více než 20 let vydala přes 240.000 osvědčení a každý den pomáhá studujícím a personalistům k efektivnějšímu a kvalitnějšímu vzdělávání (přečtěte si naše reference).

V rámci mimořádné situace byly rozšířeny termíny zahájení e-learningových kurzů:
19. 10. 2020, 26. 10. 2020, 2. 11. 2020, 9. 11. 2020, 16. 11. 2020, 23. 11. 2020, 30. 11. 2020, 7. 12. 2020

Studium bez hranic

Zpřístupněte si všechny e-learningové kurzy ve vlastní on-line knihovně.

Nabídka on-line knihovny platí pro všechny úřady, které školí prostřednictvím akreditovanekurzy.cz.

Do konce roku 2020 zdarma!

Katalog

Katalog nabízí nejen širokou nabídku e-learningových kurzů pro rozvoj odborných znalostí i měkkých dovedností, ale také možnosti výběru a exportu vybraných kurzů pro jednodušší plánování vzdělávání.

Pro personalisty

Objednávkový systém

Mějte vše pod kontrolou. Systém umožňuje jednoduchou objednávku, archiv objednaných kurzůvydaných osvědčení a anketní šetření.

Plánování vzdělávacích potřeb

Využijte funkce katalogu a objednávkového systému k lepšímu plánování vzdělávacích potřeb.

On-line knihovna

Odemkněte svým zaměstnancům přístup do obsahu všech kurzů

Pro studující

i

Kurzy

Rozvíjejte se v odborných oblastech i měkkých dovednostech díky široké nabídce e-learningových kurzů.

l

Výukové prostředí

Seznamte se s e-learningem a objevte jeho výhody.

On-line knihovna

Zpřístupněte si obsah všech kurzů a rozvíjejte své znalosti bez hranic.

Přihlášení

Potřebujete s něčím pomoci? Neváhejte se na nás obrátit.

+420 222 508 510 – 12

(po-pá 8:00 – 16:00)

Nové kurzy v roce 2020

Z

Výkon práce v režimu "Home office"

Z

Jak home office zvládat efektivně a využít jeho specifika

Z

Kultura vystupování - komunikace s veřejností a médii

Z

Územní rozpočty a jejich pravidla

Z

Pohledávky a jejich vymáhání

Z

Adaptace zaměstnanců a adaptační proces ve veřejné správě

Z

Ochrana osobních údajů v kontextu práva na informace

Z

Volby a zákon o volbách do obecních zastupitelstev

Z

Kontrolní řád v aplikační praxi

}

Evidence a inventarizace majetku a závazků

}

Komunikace v době sociálních sítí - etiketa v sociálních sítích

}

Komunikace - námitky, přesvědčování, manipulace, umění klást otázky

}

Kvalita ve veřejné správě, práce s procesy

}

Personální minimum pro vedoucího úředníka

}

Psychologie pro personalisty

}

Výběrová řízení dle zákona č. 312/2002 Sb.

}

Zaměstnávání cizinců

Novinky ve vzdělávání s RENTELEM

Nový kurz

Spánek

Zamyslíme se nad tím, proč je spánek pro naše fungování nezbytný. V kurzu se dozvíte, jaké jsou hlavní zásady zdravého spánku. Jak působí káva, alkohol na spánek a jaké jsou vhodné čaje pro podporu spánku. Jak funguje organismus po požití sladkosti, nebo proč omezit kořeněná jídla na večer.

Více informací o kurzu naleznete v katalogu.

Nový kurz

Tvorba popisů procesů

Kurz je určen vedoucím pracovníkům, interním trenérům, ale i řadovým pracovníkům. Jeho cílem je přiblížit studujícímu důležitost správně definovaných pracovních postupů s ohledem na efektivitu práce, míru chybovosti ale i jednotnou komunikaci napříč organizací. Zároveň kurz přináší řadu praktických návodů, jak pracovní postupy vytvářet, aktualizovat a v neposlední řadě, jak motivovat zaměstnance k jich dodržování žádoucím způsobem.

Více informací o kurzu naleznete v katalogu.

Nový kurz

Vědomé vedení I. – Když se řekne lídr

Cílem kurzu je seznámit studujícího se základními aspekty smýšlení, chování a jednání lídra. Kurz není určený primárně vedoucím pracovníkům. Jde o to nasměrovat uvažování studujícího takovým směrem, aby v sobě probudil vlastnosti lídra i bez týmu podřízených kolegů.

Více informací o kurzu naleznete v katalogu.

Nový kurz

Vědomé vedení II. – Vědomě a autenticky

Kurz je zaměřený na prohloubení znalostí o jednání a chování lídra směrem ke svému okolí v pracovním i nepracovním životě. Zároveň poskytuje studujícímu řadu praktických cvičení., jak si osvojit techniky vědomého vedení a jak je aplikovat do praxe. Cílovou skupinou jsou pracovníci ve vedoucích, ale i nevedoucích pozicích.

Více informací o kurzu naleznete v katalogu.

Nový kurz

Vědomé vedení III. – Manažer nebo lídr

Kurz se zabývá základními rozdíly mezi lídrem a manažerem. Přibližuje studujícímu odlišnosti práce a přístupu lídra a manažera směrem k sobě i ke svému okolí. Poukazuje na společné či protichůdné kompetence obou rolí a jejich správnou aplikaci do pracovního procesu.

Více informací o kurzu naleznete v katalogu.