Akreditované kurzy

 

Vítejte na stránkách s nabídkou akreditovaných kurzů a celoživotního vzdělávání pro úřady z celé ČR provozované společností RENTEL, která za více než 20 let vydala přes 240.000 osvědčení a každý den pomáhá studujícím a personalistům k efektivnějšímu a kvalitnějšímu vzdělávání (přečtěte si naše reference).

Záznam z webináře

Máme pro vás připravený záznam z webináře na téma Chystané změny, aktuální novinky a časté dotazy k odměňování zaměstnanců ÚSC a zákonům o obcích a úřednících ÚSC, který proběhl 22. 11. 2022.

Konec roku bez stresu

Zimní období dokáže potrápit. Zvláště co se týče stresových podnětů. Jestli jste ještě neprošli kurzem “O stresu”, tak je ideální doba. Uvařte si teplý čaj nebo kávu a pomůžeme vám zvládnout stresory z vnějšího prostředí, sociální oblasti, konfliktů a další, které umí člověka potrápit.

Katalog

Katalog nabízí nejen širokou nabídku e-learningových kurzů pro rozvoj odborných znalostí i měkkých dovedností, ale také možnosti výběru a exportu vybraných kurzů pro jednodušší plánování vzdělávání.

Studium bez hranic

Zpřístupněte si všechny e-learningové kurzy ve vlastní on-line knihovně.

Nabídka on-line knihovny platí pro všechny úřady, které školí prostřednictvím akreditovanekurzy.cz.

Pro personalisty

Objednávkový systém

Mějte vše pod kontrolou. Systém umožňuje jednoduchou objednávku a archiv objednaných kurzůvydaných osvědčení.

Plánování vzdělávacích potřeb

Využijte funkce katalogu a objednávkového systému k lepšímu plánování vzdělávacích potřeb.

On-line knihovna

Odemkněte svým zaměstnancům přístup do obsahu všech kurzů

Pro studující

i

Kurzy

Rozvíjejte se v odborných oblastech i měkkých dovednostech díky široké nabídce e-learningových kurzů.

l

Výukové prostředí

Seznamte se s e-learningem a objevte jeho výhody.

On-line knihovna

Zpřístupněte si obsah všech kurzů a rozvíjejte své znalosti bez hranic.

Na co se můžete těšit v roce 2022

Kurzy pro pracovníky/úředníky v sociální oblasti

např. sociální práce v systému hmotné nouze nebo příspěvky na péči

Kurzy osobního rozvoje pro úředníky i neúředníky

např. na téma zvládání stresu a stresových situací

Kurzy pro úředníky

např. na téma nového zákonu o odpadech nebo zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Kurzy pro manažery a vedoucí

např. témata lean managementu nebo krizového řízení

Populárně naučné kurzy

např. z oblasti ekonomie nebo sociálních sítí

Chcete mít přehled o nových kurzech?

Sledujte kategorii Novinky v katalogu.

Novinky ve vzdělávání s RENTELEM

Nový kurz

Základy ekonomiky pro úředníky neekonomy – e-learning

Cílem kurzu je, aby se stal užitečnou příručkou a pomůckou pro úředníky k výkonu správní činnosti s vazbou na finanční hospodaření a jeho přezkum.

  • Aby se úředník zorientoval a pochopil základní souvislosti důležitého nástroje ve veřejné správě, tj. správní činnost a finanční řízení územních samosprávných celků a jeho přezkumu.
  • Osvojil si aktuální legislativu a získal tak zkušenosti a znalosti, jak se vyvarovat nejčastějších pochybení, přestupků a sankcí v těchto oblastech.
  • Pro lepší názornost jsou součástí kurzu i příklady z praxe.

Akreditace MV ČR č. AK/PV-895/2022

Více informací o kurzu naleznete v katalogu.

Nový kurz

Situační vedení zaměstnanců

Předmětem kurzu je podpořit vedoucí pracovníky v rozeznávání různých stylů vedení s jejich výhodami a nevýhodami. Následně pak identifikovat, který styl se hodí pro jejich konkrétní pracovní situaci, podle toho jak zkušené a motivované lidi vedou.

Více informací o kurzu naleznete v katalogu.

Nový kurz

Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu prakticky

Cílem kurzu je na základě příkladů provést procesem zadávání zakázek malého rozsahu tak, aby účastníci kurzu byli schopni posoudit naplnění zákonných požadavků ve vztahu k zakázkám malého rozsahu, a to nejen z pohledu správnosti výběru dodavatele, ale i finanční kontroly, tedy oprávněnosti výdaje z rozpočtu z hlediska jeho účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti. 

Akreditace MV ČR č. AK/PV-591/2022

Více informací o kurzu naleznete v katalogu.

Nový kurz

O stresu – mini průvodce zacházení se stresem

Cílem kurzu je ukázat vám rozmanité způsoby, jak můžete se svým stresem pracovat. Kurz je protkán jemnými technikami z různých oblastí, abyste si je mohli okamžitě vyzkoušet, osahat a najít si tu svou, kterou použijete, abyste postupně posilovali svou odolnost vůči stresu.

Součástí je kapitola Učte se (s) příběhem. Tato kapitola je jiná. Záměrně. Naplnili jsme ji až po okraj příběhy ze života. Můžete si tak nanečisto vyzkoušet své schopnosti zvládání stresujících situací. Skvělé je, že vstoupíte do postavy jiného člověka. Získáte jiný úhel pohledu a třeba si odnesete něco dobrého pro svůj příběh.

Recenze od studentů:
„Nový kurz je velmi praktický, zacílený na jednoduchou pomoc ve složitých situacích, chápe problematiku komplexně… Tipy jsou realizovatelné pro každého, stačí jednoduchá pravidla, která mohou pomoci každému. Není to kurz učebnicového typu, ale čistá praxe. Je opravdu znát, že vychází ze zkušeností.“

Více informací o kurzu naleznete v katalogu.

Nový kurz

Ochrana měkkých cílů z pohledu krizového řízení

Předmětem kurzu je bližší seznámení s tématem ochrany měkkých cílů, zejména z pohledu úředníků zabývajících se otázkou bezpečnosti a krizového řízení.

  • Kurz je zaměřen na  základy aktuální problematiky ochrany měkkých cílů, která jde napříč bezpečnostním i společenským spektrem a týká se jak státních, tak soukromých objektů či akcí.
  • Kurz si klade za cíl objasnit základní pojmosloví, týkající se problematiky ochrany měkkých cílů – tedy míst s velkou koncentrací osob  (např. školy, úřady, nemocnice, polikliniky, knihovny, obchodní centra, hromadná doprava, nádraží, hotely, kina, divadla, zábavní centra) a malým či téměř žádným zabezpečením.

Více informací o kurzu naleznete v katalogu.

Nový kurz

Příspěvek na péči

Hlavním cílem tohoto kurzu je seznámit cílovou skupinu (úředníci územních samosprávných celků, vykonávající správní činnost v sociálních službách) se základními pojmy, zákonným vymezením dávky příspěvek na péči, podmínkami nároku a výplaty této dávky, správním řízením v oblasti příspěvku na péči a podmínkami koordinace této dávky v rámci Evropské unie. Dále účastníky seznámí s problematikou činností sociální práce v kontextu příspěvku na péči. Kurz je doplněn praktickými příklady.

Akreditace MV ČR č. AK/PV-403/2022

Více informací o kurzu naleznete v katalogu.