Akreditované kurzy

 

Vítejte na stránkách s nabídkou akreditovaných kurzů a celoživotního vzdělávání pro úřady z celé ČR provozované společností RENTEL, která za více než 20 let vydala přes 240.000 osvědčení a každý den pomáhá studujícím a personalistům k efektivnějšímu a kvalitnějšímu vzdělávání (přečtěte si naše reference).

Nedávné novinky a aktualizace

Metody práce s klienty v postmoderně

Videokurz – Novela Zákona o obcích
Time Management – jak si naplánovat den a neztrácet čas
Řešení konfliktů
Jednotné environmentální stanovisko
Změny zákoníku práce po novele 2023/2024

Novela Zákona o obcích

Získejte přehled o změnách v rámci novelizace Zákona o obcích prostřednictvím videokurzu s Andreou Kovářovou.

RENTELOVINY

Prolistujte si další díl Rentelovin. Druhý díl obsahuje i seznam nejpoptávanějších kurzů ke studiu pro rok 2024.

Katalog

Katalog nabízí nejen širokou nabídku e-learningových kurzů pro rozvoj odborných znalostí i měkkých dovedností, ale také možnosti výběru a exportu vybraných kurzů pro jednodušší plánování vzdělávání.

Studium bez hranic

Zpřístupněte si všechny e-learningové kurzy ve vlastní on-line knihovně.

Nabídka on-line knihovny platí pro všechny úřady, které školí prostřednictvím akreditovanekurzy.cz.

Pro personalisty

Objednávkový systém

Mějte vše pod kontrolou. Systém umožňuje jednoduchou objednávku a archiv objednaných kurzůvydaných osvědčení.

Plánování vzdělávacích potřeb

Využijte funkce katalogu a objednávkového systému k lepšímu plánování vzdělávacích potřeb.

On-line knihovna

Odemkněte svým zaměstnancům přístup do obsahu všech kurzů

Pro studující

i

Kurzy

Rozvíjejte se v odborných oblastech i měkkých dovednostech díky široké nabídce e-learningových kurzů.

l

Výukové prostředí

Seznamte se s e-learningem a objevte jeho výhody.

On-line knihovna

Zpřístupněte si obsah všech kurzů a rozvíjejte své znalosti bez hranic.

Novinky a ediční plán

RENTELOVINY

V Rentelovinách naleznete ediční plán, seznam aktualizací a další novinky o našich kurzech. V tomto čísle naleznete i seznam nejpoptávanějších kurzů ke studiu pro rok 2024.

 

Aktuální číslo:

Chcete mít přehled o nových kurzech?
Sledujte kategorii Novinky v katalogu.

Novinky ve vzdělávání s RENTELEM

Doporučujeme

V dnešní době je bezpečnost základním prvkem naší společnosti. Poskytuje nám klid a pocit jistoty. Je pouze na nás, abychom se naučili integrovat opatření do našich rutin a mohli tak bezpečně a sebejistě prozkoumávat moderní technologie a svět kolem nás. Pokud máte chuť se v této oblasti vzdělávat, přinášíme vám přehledný seznam kurzů na téma bezpečnost.

 • Administrativní a informační bezpečnost
 • Úvod do kybernetické bezpečnosti
 • Kybernetická bezpečnost
 • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana
 • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve výškách
 • Role úředníka při ochraně měkkých cílů: bezpečnostní aspekty, principy a instrumenty
 • Vzdělávání vedoucích úředníků – zvláštní část – Ochrana obyvatel, krizové řízení

 

Více informací o kurzu naleznete v katalogu.

Nový kurz

Metody práce s klienty v postmoderně

Kurz vychází z přístupu moderních metod, které staví na základním předpokladu, že samotný klient je ve skutečnosti největším odborníkem na řešení problémů vlastního života. Je určen především pro sociální pracovníky včetně pracovníků sociálně-právní ochrany dětí.

Více informací o kurzu naleznete v katalogu.

Nový kurz

Videokurz – Novela Zákona o obcích

Získejte přehled o změnách v rámci novelizace Zákona o obcích prostřednictvím videokurzu s Andreou Kovářovou.

 • Orgány obce
 • Činnost v době mimořádných událostí
 • Působnost obcí
 • Odměňování členů zastupitelstev
 • Dozor a kontrola

Více informací o kurzu naleznete v katalogu.

Nový kurz

Time Management – jak si naplánovat den a neztrácet čas

Získejte kontrolu nad svým časem s kurzem Time management – jak si naplánovat den a neztrácet čas. Plánování a stanovování priorit jsou pilíři, které vám umožní udržet klid a přehled ve vašem každodenním shonu. Kurz vás naučí odvracet největší ztráty času spojené s absencí plánu a odkládáním důležitých úkolů. Tento kurz kombinuje informace z předchozích kurzů s názvy „Time Management – Jak si naplánovat den“ a „Time Management – Jak neztrácet čas“.

Kdo neplánuje, tomu to naplánují jiní. Plánování a určování priorit je naprostý základ pro to, abychom v klidu a s přehledem zvládali svůj pracovní život. Největší ztráty času jsou způsobeny tím, že nemáme plán a odsouváme plnění důležitých úkolů na později.

 

Více informací o kurzu naleznete v katalogu.

Nový kurz

Řešení konfliktů

Kurz objasňuje, co vlastně konflikt je, které faktory ovlivňují vznik a průběh konfliktu. Cílem kurzu je zlepšit a zefektivnit řešení konfliktů a seznámit se s různými vyjednávacími styly. Do kurzu je včleněno několik testů a cvičení, které pomohou studované téma lépe ukotvit v paměti a vědět, jak je využít v praxi. Významná část je věnována tématu asertivity.

 

Více informací o kurzu naleznete v katalogu.

Nový kurz

Jednotné environmentální stanovisko – e-learning

Cílem kurzu je seznámit se zákonem o jednotném environmentálním stanovisku, jeho vztahem k novému stavebnímu zákonu, zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí a zákonům v oblasti ochrany životního prostředí.

 

Více informací o kurzu naleznete v katalogu.

Nový kurz

Změny zákoníku práce po novele 2023/2024

Kurz je zaměřen na seznámení se s novelou zákoníku práce a změnami od 1. 10. 2023, resp. 1. 1. 2024. a to hlavně v oblastech informování o obsahu pracovního poměru, doručování písemností a dále v oblasti práce na dálku a zaměstnávání na dohody mimo pracovní poměr.

 

Více informací o kurzu naleznete v katalogu.

Nový kurz

Systém sociálního zabezpečení ČR – e-learning

Cílem kurzu je poskytnout cílové skupině (úředníci územních samosprávných celků, vykonávající správní činnost v sociálních službách) praktické informace ohledně systému sociálního zabezpečení v ČR se zaměřením na nejdůležitější informace využitelné v praxi při práci s klienty a zároveň pomůže k lepší orientaci v systému při spolupráci se zmíněnými institucemi sociálního zabezpečení. Kurz obsahuje popis jednotlivých pilířů sociálního zabezpečení s uvedením konkrétních dávek a důležitých zákonů.

Akreditace MV ČR č. AK/PV-568/2023

Více informací o kurzu naleznete v katalogu.

Nový kurz

Vzdělávání vedoucích úředníků – zvláštní část – Oblast sociálních služeb – e-learning

Cílem kurzu je seznámit vedoucího úředníka s přehledem o agendách vykonávaných podřízenými úředníky, s hlavními právními předpisy, které vykonávané agendy upravují a s nejčastějšími problematickými tématy. Jsou zde zařazeny nejen agendy přenesené působnosti, ale i činnost samosprávná, která je nedílnou součástí každého sociálního odboru.

V závěru jsou nastíněny i vzájemné vazby mezi jednotlivými oblastmi práce, protože jednotlivé agendy vzájemně spolupracují a vytvářejí tak síť služeb pro klienty v sociální oblasti.

Poslední problematikou je nastavení určité jednotné firemní kultury v přístupu ke klientům, a to při zachování originality způsobu práce každého sociálního pracovníka.

Akreditace MV ČR č. AK/VEPO-5/2023

Více informací o kurzu naleznete v katalogu.

Nový kurz

Vzdělávání vedoucích úředníků – zvláštní část – Ochrana obyvatel, krizové řízení – e-learning

Praktický průvodce úředníka při výkonu správních činností na úseku zajištění ochrany obyvatel a krizového řízení.

Předmětem kurzu je detailní seznámení s tématem krizového řízení a ochrany obyvatelstva v celé své šíři, zejména z pohledu všech vedoucích úředníků ÚSC zabývajících se správní agendou v oblasti zajištění ochrany obyvatel a krizového řízení. Kurz je zaměřen na porozumění široké problematice krizového řízení, integrovaného záchranného systému, ochrany obyvatelstva a všech souvisejících otázek, týkajících se navazujících oblastí, jako jsou hospodářská opatření pro krizové stavy, zajišťování obrany státu, ochrana před povodněmi či ochrana utajovaných informací. Kurz si klade za cíl objasnit základní terminologická vymezení, právní předpisy a klíčové činnosti úředníků na úseku zajištění ochrany obyvatel a krizového řízení.

Kurz je koncipován jako základní přehled správních činností úředníků ÚSC na úseku krizového řízení a ochrany obyvatelstva s přesahem do praktické roviny dennodenní práce úředníků při přípravě na řešení mimořádných událostí nebo krizových situací v součinnosti s integrovaným záchranným systémem. Nedílnou součástí kurzu a jeho jednotlivých kapitol jsou testy na procvičení probírané problematiky či další rozšiřující odkazy na informace, dotýkající se pozadí této ve společnosti stále více potřebné agendy.

Akreditace MVČR č. AK/VEPO-2/2023

Více informací o kurzu naleznete v katalogu.