Upozornění společnosti RENTEL o akreditovaných kurzech v nouzovém stavu

Vážení kolegové ve vzdělávání,

začínáme se setkávat s dotazy našich klientů na realizaci e-learningových kurzů prostřednictvím specifických vzdělávacích portálů úřadů nebo s využitím www.akreditovanekurzy.cz.

Dotazy směřují k akreditovaným kurzům a zda jsou platné v nezměněné podobě i v době nouzového stavu.

Tady pro vás máme dobrou zprávu:

Pro e-learningové kurzy organizované naší společností se nic nemění a platí pro ně akreditace v plném znění beze změn.“

Kurzy jsou akreditované jako distanční a tak se také mohou využívat.


Také bychom vás chtěli upozornit na materiál zvěřejněný na stránkách MVČR, který obsahuje podmínky k alternaci formy vzdělávacích programů v době nouzového stavu.

Dokument naleznete zde:

Podmínky k alternaci formy vzdělávacích programů v době nouzového stavu

Případně na adrese MVČR:

https://www.mvcr.cz/clanek/vzdelavani-v-usc-akreditace-vzdelavacich-instituci-a-programu.aspx

Pro kurzy akreditované jako prezenční je stanoveno několik pravidel (viz. odkaz výše).

Pokud je pořádající organizace dodrží, stává se platnou vystavená akreditace i pro kurzy realizované formou on-line videokonference.

Není tedy možné kurzy „pouze“ převést do webináře, videa, e-learningu (moodle,…). Pro takto převedené kurzy je dle vyjádření MVČR akreditace neplatná.