Poskytování zpětné vazby

Poskytování zpětné vazby

Cílem kurzu je seznámení se s problematikou zpětné vazby, která je velmi podstatnou součástí spokojeného zaměstnance (úředníka státní správy), ale i klienta (občana), který přichází na úřad (do kontaktu s organizací). Téma bude osvětleno v souvislostech firemní kultury a nastavené firemní komunikace. Ukážeme si do jaké míry může být zpětná vazba motivačním a naopak demotivujícím faktorem ovlivňujícím celkové klima a loajalitu zaměstnanců. Zmíníme, jak zpětnou vazbu nejen přijímat, ale i poskytovat například svým podřízeným. Nedílnou součástí kurzu jsou také modelová cvičení a doporučená rozšiřující literatura pro zájemce.

Autor

Autor: PhDr. Tereza Vacínová, Ph.D.

Forma

E-learning

Dny na osvědčení

1

Počet dnů přístupu do kurzu

19

430 Kč

bez DPH

Proč je naše studovna jedna z nejlepších?

 • Intuitivní navigace
 • Multimediální prvky
 • Dotazy na lektora
 • Cvičné testy a praktická cvičení
 • Vytváření záložek a poznámek
 • Neustále aktualizovaný obsah

Osnova

 

Úvod

Jak studovat tento kurz

Cíl kurzu

1. Firemní kultura a role komunikace

Interní komunikace

Externí komunikace

2. Typy komunikace

Komunikace podle míry formálnosti

Komunikace podle směru komunikace

3. Předpoklady efektivní komunikace

Techniky aktivního naslouchání

4. Komunikační bariéry

Komunikační kontext

Komunikační bariéry

5. Komunikační omyly

Deset pravidel jak se vyhnout komunikačním omylům

6. Zpětná vazba

Vyžádaná, cílená zpětná vazba

Nevyžádaná zpětná vazba

Zpětná vazba v organizacích

7. Zpětná vazba jako komunikační prostředek

Čtyři aspekty uznání a kritiky

8. Poskytování zpětné vazby a její pravidla

Použití nástroje řízení uznání a kritiky

Jednání při uznání

Jednání při kritice

9. Poskytování a přijímání zpětné vazby v praxi

Pravidla, jak dát zpětnou vazbu

Směrnice pro přijímání zpětné vazby

Zopakování pravidel

10. Seznam doporučené literatury

Doporučená literatura

JAK PROVÉST OBJEDNÁVKU

Využívat objednávkový systém může pouze oprávněná osoba. Pokud nemáte přihlašovací údaje a chcete systém využít, vyplňte prosím registrační formulář. Následně budete kontaktováni pro ověření údajů a obdržíte přístup do objednávkového systému.

Profesionální přístup k nevidomým klientům a návštěvníkům úřadů.

Profesionální přístup k nevidomým klientům a návštěvníkům úřadů.

Kurz seznamuje zaměstnance veřejné správy se specifickými přístupy potřebnými pro profesionální práci při styku s osobami s těžkým zrakovým postižením, tedy s lidmi zcela nevidomými nebo s lidmi s takovým oslabením zraku, které jim komplikuje běžné úkony.

Kurz je rozdělen do kapitol podle oblastí problémů souvisejících s oslabením nebo ztrátou zraku, které se mohou projevit při jednání s úřadem a jeho zaměstnanci. Kapitoly 3–8 v části nazvané NEVIDOMÝ popisují problémy handicapovaného klienta a možnosti, jak a do jaké míry je může zvládat, aby zaměstnanci měli představu, do jakých situací se mohou při jednání s klientem dostat. Tyto kapitoly pak v části nazvané ZAMĚSTNANEC předkládají potřebné informace, doporučení postupů a návody, jak situaci zvládnout jako profesionální zaměstnanec veřejné správy. V části VÍCE K TÉMATU doplňujeme např. příklady z praxe, náměty k zamyšlení, doporučení pro cvičení a zdroje informací, aby tak byly získané vědomosti a dovednosti prohloubeny a ukotveny v paměti a mysli absolventa kurzu.

Autor

Ing. Miroslav Michálek

Dny na osvědčení

2

Počet dnů přístupu do kurzu

26

Forma

E-learning

860 Kč

bez DPH

Proč je naše studovna jedna z nejlepších?

 • Intuitivní navigace
 • Multimediální prvky
 • Dotazy na lektora
 • Cvičné testy a praktická cvičení
 • Vytváření záložek a poznámek
 • Neustále aktualizovaný obsah

MOJE TESTOVÁNÍ

Otestujte si své znalosti. Dozvíte se, jak na tom jste i vůči ostatním, kteří si test vyplnili.

JAK PROVÉST OBJEDNÁVKU

Využívat objednávkový systém může pouze oprávněná osoba. Pokud nemáte přihlašovací údaje a chcete systém využít, vyplňte prosím registrační formulář. Následně budete kontaktováni pro ověření údajů a obdržíte přístup do objednávkového systému.

Emoce na dlani – Hněv

Emoce na dlani – Hněv

EMOCE NA DLANI – HNĚV jsou rozhovory, které vede M. Ambrožová se svojí kamarádkou Jitkou Doležalovou. Baví se spolu o emocích a jak se jim s nimi žije. V kurzu se dozvíte, co to je hněv, proč vzniká, jaké jsou funkce hněvu a jak vyjádřit svůj hněv. Uvedena je zde i spirála násilí včetně doporučeného postupu, jak s hněvem pracovat.

Autor

Mgr. Monika Ambrožová

430 Kč

bez DPH

Dny na osvědčení

1

Počet dnů přístupu do kurzu

19

Forma

E-learning

Proč je naše studovna jedna z nejlepších?

 • Intuitivní navigace
 • Multimediální prvky
 • Dotazy na lektora
 • Cvičné testy a praktická cvičení
 • Vytváření záložek a poznámek
 • Neustále aktualizovaný obsah

JAK PROVÉST OBJEDNÁVKU

Využívat objednávkový systém může pouze oprávněná osoba. Pokud nemáte přihlašovací údaje a chcete systém využít, vyplňte prosím registrační formulář. Následně budete kontaktováni pro ověření údajů a obdržíte přístup do objednávkového systému.

Emoce na dlani – Strach

Emoce na dlani – Strach

EMOCE NA DLANI – STRACH jsou rozhovory, které vede M. Ambrožová se svojí kamarádkou Janou Štěpánkovou. Baví se spolu o emocích a jak se jim s nimi žije. V kurzu se dozvíte, co to je strach – jeho funkce a proč cítíme strach, jak zvládat strach. V kurzu je uvedeno i cvičení proti strachu.

Autor

Mgr. Monika Ambrožová

430 Kč

bez DPH

Dny na osvědčení

1

Počet dnů přístupu do kurzu

19

Forma

E-learning

Proč je naše studovna jedna z nejlepších?

 • Intuitivní navigace
 • Multimediální prvky
 • Dotazy na lektora
 • Cvičné testy a praktická cvičení
 • Vytváření záložek a poznámek
 • Neustále aktualizovaný obsah

JAK PROVÉST OBJEDNÁVKU

Využívat objednávkový systém může pouze oprávněná osoba. Pokud nemáte přihlašovací údaje a chcete systém využít, vyplňte prosím registrační formulář. Následně budete kontaktováni pro ověření údajů a obdržíte přístup do objednávkového systému.

Emoce na dlani – úvod

Emoce na dlani – úvod

EMOCE NA DLANI ANEB O POCITECH V ŽIVOTĚ A V PRÁCI je rozhovor, který vede M. Ambrožová se svojí kamarádkou Ivanou Kouřilovou. Baví se spolu o emocích a jak se jim s nimi žije. Dozvíte se, co to vůbec EMOCE jsou a proč vznikají. Kurz Emoce na dlani je úvodem ke kurzům o emocích RADOSTI, STRACHU, AGRESI A HNĚVU. Kurzy – jednotlivé emoce lze studovat samostatně.

Autor

Mgr. Monika Ambrožová

430 Kč

bez DPH

Dny na osvědčení

1

Počet dnů přístupu do kurzu

19

Forma

E-learning

Proč je naše studovna jedna z nejlepších?

 • Intuitivní navigace
 • Multimediální prvky
 • Dotazy na lektora
 • Cvičné testy a praktická cvičení
 • Vytváření záložek a poznámek
 • Neustále aktualizovaný obsah

JAK PROVÉST OBJEDNÁVKU

Využívat objednávkový systém může pouze oprávněná osoba. Pokud nemáte přihlašovací údaje a chcete systém využít, vyplňte prosím registrační formulář. Následně budete kontaktováni pro ověření údajů a obdržíte přístup do objednávkového systému.