Termíny školení e-learningových kurzů

2024

Uzávěrky přihlášek

}

7. 1. 2024

}

11. 2. 2024

}

10. 3. 2024

}

7. 4. 2024

}

12. 5. 2024

}

9. 6. 2024

}

14. 7. 2024

}

11. 8. 2024

}

8. 9. 2024

}

13. 10. 2024

}

10. 11. 2024

}

8. 12. 2024

Zahájení kurzu

}

8. 1. 2024

}

12. 2. 2024

}

11. 3. 2024

}

8. 4. 2024

}

13. 5. 2024

}

10. 6. 2024

}

15. 7. 2024

}

12. 8. 2024

}

9. 9. 2024

}

14. 10. 2024

}

11. 11. 2024

}

9. 12. 2024

  • Termíny uzávěrek přihlášek i zahájení studia jsou pro všechny e-learningové kurzy shodné.
  • Délka studia u jednotlivých kurzů se liší a je dána počtem dnů přístupu do kurzu.
  • U  neakreditovaných kurzů může účastník stáhnout osvědčení ihned po odevzdání závěrečného testu, u kurzů s akreditací MVČR až po ukončení přístupu do kurzu (s tímto datem) a splnění všech podmínek studia.
  • Provést objednávku může pouze k tomu oprávněná osoba na úřadě viz https://akreditovanekurzy.cz.
  • U kurzů Vstupní vzdělávání a Vzdělávání vedoucích úředníků obecná nebo zvláštní část, dále pak u kurzu BOZP a Školení řidičů referentských vozidel je možné si na rentel@rentel.cz vyžádat nastavení služby „chytrá objednávka“, která vám umožní volit si vlastní termíny zahájení studia kurzů a lépe si tak přizpůsobovat studium časově.
  • V e-mailu s požadavkem na „chytrou objednávku“ uveďte prosím název kurzu/ů, pro který má být služba nastavena a svůj kontakt.