Vzdělávání vedoucích úředníků – zvláštní část – Oblast územního rozhodování a rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění

Vzdělávání vedoucích úředníků – zvláštní část – Oblast územního rozhodování a rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění

Cílem kurzu je seznámení s problematikou s umisťováním a povolováním staveb. Předmětem kurzu je postup při umísťování a povolování staveb podle stavebního zákona. Kurz je zaměřen na vedoucí pracovníky.

Akreditováno

MV ČR č. AK/VEPO-5/2019

Autor

Ing. Lenka Holendová

Dny na osvědčení

1

Počet dnů přístupu do kurzu

19

Forma

E-learning

1 360 Kč

bez DPH

Proč je naše studovna jedna z nejlepších?

 • Intuitivní navigace
 • Multimediální prvky
 • Dotazy na lektora
 • Cvičné testy a praktická cvičení
 • Vytváření záložek a poznámek
 • Neustále aktualizovaný obsah

MOJE TESTOVÁNÍ

Otestujte si své znalosti. Dozvíte se, jak na tom jste i vůči ostatním, kteří si test vyplnili.

JAK PROVÉST OBJEDNÁVKU

Využívat objednávkový systém může pouze oprávněná osoba. Pokud nemáte přihlašovací údaje a chcete systém využít, vyplňte prosím registrační formulář. Následně budete kontaktováni pro ověření údajů a obdržíte přístup do objednávkového systému.

Manažerské vzdělávání vedoucích úředníků v praxi – obecná část

Manažerské vzdělávání vedoucích úředníků v praxi – obecná část

Cílem kursu je představit vedoucím úředníkům některé oblasti, jejichž pochopení je pro manažerskou pozici nezbytné, ale přitom stojí často v pozadí a nebývají vykládány v souvislostech. Hned v úvodu kursu jsou tak popsána hlavní rizika, související s prací ve veřejném sektoru, a to korupce a diskriminace, včetně informací, jak je rozpoznat a jak jim čelit. Kurs dále usiluje o vysvětlení specifik v oblasti pracovního práva zaměstnanců veřejné správy oproti běžnému režimu zákoníku práce, na což navazují základní témata práce s podřízenými zaměstnanci, jejich hodnocení a odměňování. V kursu je zařazeno shrnutí některých kompetencí vedoucího úředníka, od oblasti péče o zaměstnance, přes bezpečnost a ochranu zdraví při práci, až po velmi aktuální ochranu osobních údajů. Závěr kurzu je věnován efektivní komunikaci. Příklady o komunikaci jsou uvedeny i v předchozích kapitolách.

Absolvováním kursu by měl jeho účastník posílit své manažerské dovednosti a porozumět i méně oblíbeným agendám spojeným s vedoucí funkcí. Snahou autorů bylo zařazovat do kursu i zajímavosti a praktické příklady pro lepší pochopení materie. Kurs tak může být vhodný i pro zaměstnance veřejné správy, kteří mají ambice a chuť o vedoucí funkce usilovat.

Akreditováno

MV ČR č. AK/VEPO-5/2018

Autor

Mgr. Jan Vystrčil, Mgr. Bc. Jan Jaroš, Ing. Jan Kubišta, Mgr. Monika Ambrožová

Dny na osvědčení

5

Počet dnů přístupu do kurzu

40

Forma

E-learning

4 350 Kč

bez DPH

Proč je naše studovna jedna z nejlepších?

 • Intuitivní navigace
 • Multimediální prvky
 • Dotazy na lektora
 • Cvičné testy a praktická cvičení
 • Vytváření záložek a poznámek
 • Neustále aktualizovaný obsah

MOJE TESTOVÁNÍ

Otestujte si své znalosti. Dozvíte se, jak na tom jste i vůči ostatním, kteří si test vyplnili.

JAK PROVÉST OBJEDNÁVKU

Využívat objednávkový systém může pouze oprávněná osoba. Pokud nemáte přihlašovací údaje a chcete systém využít, vyplňte prosím registrační formulář. Následně budete kontaktováni pro ověření údajů a obdržíte přístup do objednávkového systému.

Vzdělávání vedoucích úředníků – zvláštní část – OBLAST VNITŘNÍ SPRÁVY a OCHRANY OBYVATEL

Vzdělávání vedoucích úředníků – zvláštní část – OBLAST VNITŘNÍ SPRÁVY a OCHRANY OBYVATEL

Cílem vzdělávacího programu je prohloubit a rozšířit znalosti a vědomosti pracovníků veřejné správy na úrovni vedoucích úředníků krajů, statutárních měst a obcí s rozšířenou působností v oblasti vnitřní správy a ochrany obyvatel.

Akreditováno

MV ČR č. AK/VEPO-12/2017

Autor

Autorský tým MU Brno

Dny na osvědčení

5

Počet dnů přístupu do kurzu

40

Forma

E-learning

4 600 Kč

bez DPH

Proč je naše studovna jedna z nejlepších?

 • Intuitivní navigace
 • Multimediální prvky
 • Dotazy na lektora
 • Cvičné testy a praktická cvičení
 • Vytváření záložek a poznámek
 • Neustále aktualizovaný obsah

MOJE TESTOVÁNÍ

Otestujte si své znalosti. Dozvíte se, jak na tom jste i vůči ostatním, kteří si test vyplnili.

JAK PROVÉST OBJEDNÁVKU

Využívat objednávkový systém může pouze oprávněná osoba. Pokud nemáte přihlašovací údaje a chcete systém využít, vyplňte prosím registrační formulář. Následně budete kontaktováni pro ověření údajů a obdržíte přístup do objednávkového systému.

Vzdělávání vedoucích úředníků – zvláštní část – OBLAST ÚZEMNÍHO ROZVOJE, KONCEPCÍ ROZVOJE

Vzdělávání vedoucích úředníků – zvláštní část – OBLAST ÚZEMNÍHO ROZVOJE, KONCEPCÍ ROZVOJE

Cílem vzdělávacího programu je prohloubit a rozšířit znalosti a vědomosti pracovníků veřejné správy na úrovni vedoucích úředníků krajů, statutárních měst a obcí s rozšířenou působností v oblasti územního rozvoje. Kapitola Živnostenské podnikání nyní prochází aktualizací.

Akreditováno

MV ČR č. AK/VEPO-8/2017

Autor

Autorský tým MU Brno

Dny na osvědčení

5

Počet dnů přístupu do kurzu

40

Forma

E-learning

4 600 Kč

bez DPH

Proč je naše studovna jedna z nejlepších?

 • Intuitivní navigace
 • Multimediální prvky
 • Dotazy na lektora
 • Cvičné testy a praktická cvičení
 • Vytváření záložek a poznámek
 • Neustále aktualizovaný obsah

MOJE TESTOVÁNÍ

Otestujte si své znalosti. Dozvíte se, jak na tom jste i vůči ostatním, kteří si test vyplnili.

JAK PROVÉST OBJEDNÁVKU

Využívat objednávkový systém může pouze oprávněná osoba. Pokud nemáte přihlašovací údaje a chcete systém využít, vyplňte prosím registrační formulář. Následně budete kontaktováni pro ověření údajů a obdržíte přístup do objednávkového systému.

Vzdělávání vedoucích úředníků – zvláštní část – OBLAST TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Vzdělávání vedoucích úředníků – zvláštní část – OBLAST TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Cílem vzdělávacího programu je prohloubit a rozšířit znalosti a vědomosti pracovníků veřejné správy na úrovni vedoucích úředníků krajů, statutárních měst a obcí s rozšířenou působností v oblasti technické infrastruktury a životního prostředí.

Akreditováno

MV ČR AK/VEPO-11/2017

Autor

Autorský tým MU Brno

Dny na osvědčení

5

Počet dnů přístupu do kurzu

40

Forma

E-learning

4 600 Kč

bez DPH

Proč je naše studovna jedna z nejlepších?

 • Intuitivní navigace
 • Multimediální prvky
 • Dotazy na lektora
 • Cvičné testy a praktická cvičení
 • Vytváření záložek a poznámek
 • Neustále aktualizovaný obsah

MOJE TESTOVÁNÍ

Otestujte si své znalosti. Dozvíte se, jak na tom jste i vůči ostatním, kteří si test vyplnili.

JAK PROVÉST OBJEDNÁVKU

Využívat objednávkový systém může pouze oprávněná osoba. Pokud nemáte přihlašovací údaje a chcete systém využít, vyplňte prosím registrační formulář. Následně budete kontaktováni pro ověření údajů a obdržíte přístup do objednávkového systému.