Vstupní vzdělávání následné

Vstupní vzdělávání následné

Kurz je rozčleněn do čtyř základních modulů dle Rámcových pravidel vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech (příloha usnesení vlády ze dne 26. října 2015 č. 865) První modul je věnován organizaci a činnosti veřejné správy. Druhý modul se věnuje právům, povinnostem a pravidlům etiky zaměstnance. Třetí modul obsahuje souhrn právních předpisů obecně dopadajících na činnost státní správy. Čtvrtý modul se věnuje právu Evropské unie. Jednotlivá témata jsou ukončena cvičným testem k ověření získaných znalostí. Na závěr kurzu je zařazen závěrečný test, ve kterém jsou otázky náhodně generované z cvičných testů. Absolvent kurzu získá osvědčení o absolvování kurzu Vstupní vzdělávání následné. Osvědčení o absolvování vydává správní úřad.

Autor

Autorský tým Rentel

Dny na osvědčení

5

Počet dnů přístupu do kurzu

40

Forma

E-learning

250 Kč

bez DPH

Proč je naše studovna jedna z nejlepších?

 • Intuitivní navigace
 • Multimediální prvky
 • Dotazy na lektora
 • Cvičné testy a praktická cvičení
 • Vytváření záložek a poznámek
 • Neustále aktualizovaný obsah

MOJE TESTOVÁNÍ

Otestujte si své znalosti. Dozvíte se, jak na tom jste i vůči ostatním, kteří si test vyplnili.

JAK PROVÉST OBJEDNÁVKU

Využívat objednávkový systém může pouze oprávněná osoba. Pokud nemáte přihlašovací údaje a chcete systém využít, vyplňte prosím registrační formulář. Následně budete kontaktováni pro ověření údajů a obdržíte přístup do objednávkového systému.

Vstupní vzdělávání

Vstupní vzdělávání

Kurz je rozdělen do kapitol, které účastníka provedou organizací veřejné správy, poskytnou mu základní informace z oblasti práva s orientací na právo správní, klíčové informace, o ekonomii, etických pravidlech, která s pozicí úředníka souvisí. Kurz popisuje soustavu informačních systémů zabezpečujících výkon správních činností. Zařazeno je i téma administrativy, která tvoří hlavní náplň úřednické funkce. V závěrečné kapitole Komunikace jsou vysvětleny zásady efektivní komunikace, která je klíčovou kompetencí úředníka. Kurz je srozumitelným, přesto však obsahově bohatým minimem, které pomůže každému účastníkovi co nejrychleji se zapracovat do nové role úředníka veřejné správy a pochopit, jaká práva a povinnosti přináší.

Akreditováno

MV ČR č. AK/VV-5/2015

Autoři

Mgr. Jan Vystrčil, Mgr. Bc. Jan Jaroš, Ing. Jan Kubišta, Mgr. Monika Ambrožová

Dny na osvědčení

5

Počet dnů přístupu do kurzu

40

Forma

E-learning

2 250 Kč

bez DPH

Proč je naše studovna jedna z nejlepších?

 • Intuitivní navigace
 • Multimediální prvky
 • Dotazy na lektora
 • Cvičné testy a praktická cvičení
 • Vytváření záložek a poznámek
 • Neustále aktualizovaný obsah

MOJE TESTOVÁNÍ

Otestujte si své znalosti. Dozvíte se, jak na tom jste i vůči ostatním, kteří si test vyplnili.

JAK PROVÉST OBJEDNÁVKU

Využívat objednávkový systém může pouze oprávněná osoba. Pokud nemáte přihlašovací údaje a chcete systém využít, vyplňte prosím registrační formulář. Následně budete kontaktováni pro ověření údajů a obdržíte přístup do objednávkového systému.