Český jazyk pro úředníky III – Čárka ve větě a v souvětí aneb Bez čárky to nejde

Český jazyk pro úředníky III – Čárka ve větě a v souvětí aneb Bez čárky to nejde

Kurz podává základní poučení o psaní čárek ve větě jednoduché a v souvětí, ale též dalších interpunkčních znamének jako jsou např. pomlčka, tři tečky, závorky, středník apod. Získáte větší jistotu a budete moci třeba radit i ostatním.

Autor

PaedDr. Eva Schneiderová

Dny na osvědčení

1

Počet dnů přístupu do kurzu

19

Forma

E-learning

740 Kč

bez DPH

Proč je naše studovna jedna z nejlepších?

 • Intuitivní navigace
 • Multimediální prvky
 • Dotazy na lektora
 • Cvičné testy a praktická cvičení
 • Vytváření záložek a poznámek
 • Neustále aktualizovaný obsah

MOJE TESTOVÁNÍ

Otestujte si své znalosti. Dozvíte se, jak na tom jste i vůči ostatním, kteří si test vyplnili.

JAK PROVÉST OBJEDNÁVKU

Využívat objednávkový systém může pouze oprávněná osoba. Pokud nemáte přihlašovací údaje a chcete systém využít, vyplňte prosím registrační formulář. Následně budete kontaktováni pro ověření údajů a obdržíte přístup do objednávkového systému.

Český jazyk pro úředníky II – Pravopis velkých písmen a zkratky akademických, akademicko-vědeckých a vědecko-pedagogických titulů

Český jazyk pro úředníky II – Pravopis velkých písmen a zkratky akademických, akademicko-vědeckých a vědecko-pedagogických titulů

Kurz je rozdělen na 8 částí, v 7 částech je vždy přehledně popsáno pravidlo psaní velkého či malého písmene s mnoha praktickými ukázkami. Jsou zde i cvičení na procvičení správného pravopisu, upozornění na nejčastější problémy a zajímavosti, např. o různých svátcích, nejčastěji užívaných vlastních jménech aj. Osmá část je věnována psaní titulů a hodností s poukázáním na nejčastější problémy při jejich psaní.

Autor

PaedDr. Eva Schneiderová

Dny na osvědčení

2

Počet dnů přístupu do kurzu

26

Forma

E-learning

1480 Kč

bez DPH

Proč je naše studovna jedna z nejlepších?

 • Intuitivní navigace
 • Multimediální prvky
 • Dotazy na lektora
 • Cvičné testy a praktická cvičení
 • Vytváření záložek a poznámek
 • Neustále aktualizovaný obsah

MOJE TESTOVÁNÍ

Otestujte si své znalosti. Dozvíte se, jak na tom jste i vůči ostatním, kteří si test vyplnili.

JAK PROVÉST OBJEDNÁVKU

Využívat objednávkový systém může pouze oprávněná osoba. Pokud nemáte přihlašovací údaje a chcete systém využít, vyplňte prosím registrační formulář. Následně budete kontaktováni pro ověření údajů a obdržíte přístup do objednávkového systému.

Zdravý životní styl

Zdravý životní styl

Modulární e-learningový kurz, který obsahuje e-learningové moduly: Zdravé já, Ergonomie – pracujte s lehkostí a bez bolesti, Stravou k aktivnímu životu a Soubor motivačních videokurzů Zdravé cvičení v kanceláři. Cílem kurzu je rozvoj motivace ke zdravému životnímu stylu – aktivní podpora zdraví, pracovní výkonnosti a osobní spokojenosti zaměstnanců. Účastníci kurzů získají návody, jak kompenzovat každodenní pracovní stres a dopady sedavého způsobu zaměstnání.

Autoři

Mgr. Monika Ambrožová, Kristýna Báčová, DiS., PaedDr. Vladana Botlíková, CSc.

Dny na osvědčení

2

Počet dnů přístupu do kurzu

26

Forma

E-learning

860 Kč

bez DPH

Proč je naše studovna jedna z nejlepších?

 • Intuitivní navigace
 • Multimediální prvky
 • Dotazy na lektora
 • Cvičné testy a praktická cvičení
 • Vytváření záložek a poznámek
 • Neustále aktualizovaný obsah

MOJE TESTOVÁNÍ

Otestujte si své znalosti. Dozvíte se, jak na tom jste i vůči ostatním, kteří si test vyplnili.

JAK PROVÉST OBJEDNÁVKU

Využívat objednávkový systém může pouze oprávněná osoba. Pokud nemáte přihlašovací údaje a chcete systém využít, vyplňte prosím registrační formulář. Následně budete kontaktováni pro ověření údajů a obdržíte přístup do objednávkového systému.

Školení interních lektorů ve veřejné správě

Školení interních lektorů ve veřejné správě

Kurz je určen začínajícím lektorům, trenérům i mírně pokročilým školitelům. Cílem kurzu je shrnutí nejdůležitějších informací z přípravy a realizace vzdělávacích akcí pro interní lektory ve státní správě. Účelně propojuje teorii s praxí. Hlavním cílem je seznámit účastníky kurzu se základními požadavky z oblasti psychologie, pedagogiky, manažerských dovedností na kvalitního školitele dospělých. Účastníci kurzu se také seznámí se způsobem řešení konkrétních vzdělávacích situací. V každé kapitole je zařazeno doporučení, které mohou studující aplikovat v praxi. Po absolvování kurzu by jeho účastníci měli určit základní požadavky na znalosti a dovednosti lektora, vyjmenovat klíčové funkce lektora, vysvětlit rozdíl mezi výukou, učením a vzděláváním, charakterizovat didaktické principy a jejich aplikaci ve výuce dospělých.

Akreditováno

MV ČR č. AK/PV-543/2011

Autor

Mgr. Monika Ambrožová

Dny na osvědčení

2

Počet dnů přístupu do kurzu

26

Forma

E-learning

1 160 Kč

bez DPH

Proč je naše studovna jedna z nejlepších?

 • Intuitivní navigace
 • Multimediální prvky
 • Dotazy na lektora
 • Cvičné testy a praktická cvičení
 • Vytváření záložek a poznámek
 • Neustále aktualizovaný obsah

MOJE TESTOVÁNÍ

Otestujte si své znalosti. Dozvíte se, jak na tom jste i vůči ostatním, kteří si test vyplnili.

JAK PROVÉST OBJEDNÁVKU

Využívat objednávkový systém může pouze oprávněná osoba. Pokud nemáte přihlašovací údaje a chcete systém využít, vyplňte prosím registrační formulář. Následně budete kontaktováni pro ověření údajů a obdržíte přístup do objednávkového systému.

Sebeřízení (Principy sebeřízení a rozvoje)

Sebeřízení (Principy sebeřízení a rozvoje)

Kurz nabízí prostor pro zamyšlení nad sebou samým, nad ujasněním si svých vlastních kompetencí, jakožto prostředku pro rozvoj své vlastní kariéry. Současně v nás probudí schopnost formulovat cíle a vytvářet nové návyky, prostřednictvím kterých se dostaví úspěch. Závěr studia je věnován především těm, kteří chtějí na sobě dále pracovat a naučit se správně a účelně používat základní principy koučování.

Autor

Mgr. Monika Ambrožová

Dny na osvědčení

1

Počet dnů přístupu do kurzu

26

Forma

E-learning

430 Kč

bez DPH

Proč je naše studovna jedna z nejlepších?

 • Intuitivní navigace
 • Multimediální prvky
 • Dotazy na lektora
 • Cvičné testy a praktická cvičení
 • Vytváření záložek a poznámek
 • Neustále aktualizovaný obsah

MOJE TESTOVÁNÍ

Otestujte si své znalosti. Dozvíte se, jak na tom jste i vůči ostatním, kteří si test vyplnili.

JAK PROVÉST OBJEDNÁVKU

Využívat objednávkový systém může pouze oprávněná osoba. Pokud nemáte přihlašovací údaje a chcete systém využít, vyplňte prosím registrační formulář. Následně budete kontaktováni pro ověření údajů a obdržíte přístup do objednávkového systému.