Veřejné zakázky v České republice

Dne 29.4.2016 byl ve Sbírce zákonů uveřejněn zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, který s účinností od 1.10.2016 nahradí dosavadní regulaci veřejného zadávání z roku 2006. Jedná se o již třetí harmonizační právní úpravu od našeho vstupu do Evropské unie a tedy i tentokrát je přijetí nového zákona doprovázeno závazkem České republiky zapracovat do našeho právního řádu evropské směrnice, které zavedly celou řadu změn „evropských“ pravidel pro zadávání veřejných zakázek, bylo přistoupeno k transpozici formou vzniku zcela nového zákona, tedy nikoliv novelizací stávající právní úpravy.

Akreditováno

MV ČR č. AK/PV-363/2011

Autor

Ing. Robert Páleník

Dny na osvědčení

2

Počet dnů přístupu do kurzu

26

Forma

E-learning

1 160 Kč

bez DPH

Proč je naše studovna jedna z nejlepších?

  • Intuitivní navigace
  • Multimediální prvky
  • Dotazy na lektora
  • Cvičné testy a praktická cvičení
  • Vytváření záložek a poznámek
  • Neustále aktualizovaný obsah

MOJE TESTOVÁNÍ

Otestujte si své znalosti. Dozvíte se, jak na tom jste i vůči ostatním, kteří si test vyplnili.

JAK PROVÉST OBJEDNÁVKU

Využívat objednávkový systém může pouze oprávněná osoba. Pokud nemáte přihlašovací údaje a chcete systém využít, vyplňte prosím registrační formulář. Následně budete kontaktováni pro ověření údajů a obdržíte přístup do objednávkového systému.