Praktická příručka k projednávání přestupků

Kurz poskytuje odbornější informace, vycházející z judikatury, z metodických pokynů Ministerstva vnitra České republiky a krajských úřadů a především z praxe. V rámci kurzu jsou představeny nejčastější chyby úředních osob při vedení přestupkových řízení, při práci se spisy a při přípravě usnesení a rozhodnutí, specifické instituty i problémy při praktické aplikaci některých zákonných ustanovení. Vedle toho jsou zodpovězeny otázky, často kladené zpracovateli přestupků při konzultačních dnech, opět s odkazy na relevantní judikaturu. V obecné rovině jsou popsány modely projednávání přestupků na obcích, výhody a nevýhody veřejnoprávních smluv i možnosti organizačního uspořádání správního orgánu, zajišťující optimální vytížení úředníků. Kurz si klade za cíl seznámit úředníky s požadavky krajských úřadů a soudů na kvalitu postupů v přestupkovém řízení, a tím zvyšovat jejich odbornost a úspěšnost jejich rozhodnutí v případě napadení odvoláním. Současně jsou vyvraceny některé mýty přestupkového práva.

Akreditováno

MV ČR č. AK/PV-644/2016

Autor

Mgr. Jan Vystrčil

Dny na osvědčení

2

Počet dnů přístupu do kurzu

26

Forma

E-learning

1 160 Kč

bez DPH

Proč je naše studovna jedna z nejlepších?

  • Intuitivní navigace
  • Multimediální prvky
  • Dotazy na lektora
  • Cvičné testy a praktická cvičení
  • Vytváření záložek a poznámek
  • Neustále aktualizovaný obsah

MOJE TESTOVÁNÍ

Otestujte si své znalosti. Dozvíte se, jak na tom jste i vůči ostatním, kteří si test vyplnili.

JAK PROVÉST OBJEDNÁVKU

Využívat objednávkový systém může pouze oprávněná osoba. Pokud nemáte přihlašovací údaje a chcete systém využít, vyplňte prosím registrační formulář. Následně budete kontaktováni pro ověření údajů a obdržíte přístup do objednávkového systému.