Pracovněprávní vztahy z pohledu zaměstnavatele

Kurz Pracovně právní vztahy z pohledu zaměstnavatele má za cíl seznámit účastníky s platnou právní úpravou individuálního pracovního práva upraveného v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoníku práce v platném znění a v předpisech souvisejících. Do kurzu je rovněž zapracován zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících uzemních samosprávných celků a o změně některých zákonů.

Autor

JUDr. Daniela Světlíková

Dny na osvědčení

2

Počet dnů přístupu do kurzu

26

Forma

E-learning

860 Kč

bez DPH

Proč je naše studovna jedna z nejlepších?

  • Intuitivní navigace
  • Multimediální prvky
  • Dotazy na lektora
  • Cvičné testy a praktická cvičení
  • Vytváření záložek a poznámek
  • Neustále aktualizovaný obsah

MOJE TESTOVÁNÍ

Otestujte si své znalosti. Dozvíte se, jak na tom jste i vůči ostatním, kteří si test vyplnili.

JAK PROVÉST OBJEDNÁVKU

Využívat objednávkový systém může pouze oprávněná osoba. Pokud nemáte přihlašovací údaje a chcete systém využít, vyplňte prosím registrační formulář. Následně budete kontaktováni pro ověření údajů a obdržíte přístup do objednávkového systému.