Pojmosloví a stávající legislativa eGovernmentu

Cílem tohoto kurzu je seznámit studující se základními pojmy, vizemi a legislativním rámcem eGovernmentu v České republice. Seznámí studenty s obecnou právní úpravou a strategickým rámcem elektronizace veřejné správy u nás i ve světě a rovněžs výhledy dalšího postupu elektronizace v ČR. Kurz je protkán praktickými zkušenostmi se zaváděním jednotlivých institutů.

Akreditováno

MV ČR č. AK/PV-354/2018

Autor

Mgr. Andrea Kovářová

Dny na osvědčení

1 (7 hodin)

Počet dnů přístupu do kurzu

19

Forma

E-learning

580 Kč

bez DPH

Proč je naše studovna jedna z nejlepších?

  • Intuitivní navigace
  • Multimediální prvky
  • Dotazy na lektora
  • Cvičné testy a praktická cvičení
  • Vytváření záložek a poznámek
  • Neustále aktualizovaný obsah

MOJE TESTOVÁNÍ

Otestujte si své znalosti. Dozvíte se, jak na tom jste i vůči ostatním, kteří si test vyplnili.

JAK PROVÉST OBJEDNÁVKU

Využívat objednávkový systém může pouze oprávněná osoba. Pokud nemáte přihlašovací údaje a chcete systém využít, vyplňte prosím registrační formulář. Následně budete kontaktováni pro ověření údajů a obdržíte přístup do objednávkového systému.