Následné vzdělávání – oblast veřejnosprávní

Cílem kurzu je v koncentrované a srozumitelné formě představit pravidla, která zákon pro registraci smluv nastavil a poskytnout doporučení, jak požadavkům zákona vyhovět. Současně je kurs zaměřen na proces zveřejňování na úřední desce. V této části se autor snaží pro účastníky kurzu shrnout povinnosti, které v této oblasti vyvěrají z mnoha různých právních předpisů. Nedílnou součástí kurzu je i kapitola, která si klade za cíl seznámit účastníky kurzu s problematikou nařízení Evropského Parlamentu a Rady, které upravuje oblast elektronické identifikace a služby vytvářející důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu Evropské unie a s novým pojetím komunikace obyvatel unie s veřejnou správou prostřednictvím elektronicky garantované identity.

Akreditováno

MV ČR č. AK/PV-379/2017

Autor

Mgr. Jan Vystrčil, Ing. Jan Kubišta

Dny na osvědčení

1

Počet dnů přístupu do kurzu

19

Forma

E-learning

580 Kč

bez DPH

Proč je naše studovna jedna z nejlepších?

  • Intuitivní navigace
  • Multimediální prvky
  • Dotazy na lektora
  • Cvičné testy a praktická cvičení
  • Vytváření záložek a poznámek
  • Neustále aktualizovaný obsah

MOJE TESTOVÁNÍ

Otestujte si své znalosti. Dozvíte se, jak na tom jste i vůči ostatním, kteří si test vyplnili.

JAK PROVÉST OBJEDNÁVKU

Využívat objednávkový systém může pouze oprávněná osoba. Pokud nemáte přihlašovací údaje a chcete systém využít, vyplňte prosím registrační formulář. Následně budete kontaktováni pro ověření údajů a obdržíte přístup do objednávkového systému.