Následné vzdělávání – oblast právní

Cílem kurzu je poskytnout účastníkům kursu základní přehled pro zadávání veřejných zakázek z pozice veřejného zadavatele a upozornit na nejčastější pochybení, kterých se veřejní zadavatelé dopouští. V rámci problematiky kontrol je cílem kurzu představit tři hlavní oblasti kontrol, tedy finanční kontroly, kontroly vykonávané dle kontrolního řádu a kontroly dovnitř úřadu, a popsat základní pravidla pro řádný výkon té které kontroly. Závěr kurzu shrnuje smysl právní úpravy svobodného přístupu k informacím, jaká jsou pro jejich poskytování omezení a jak postupovat při kolizi práva na informace s právem na ochranu soukromí.

Akreditováno

MV ČR č. AK/PV-377/2017

Autor

Mgr. Jan Vystrčil, Ing. Bohumír Mottl

Dny na osvědčení

2

Počet dnů přístupu do kurzu

26

Forma

E-learning

1 160 Kč

bez DPH

Proč je naše studovna jedna z nejlepších?

  • Intuitivní navigace
  • Multimediální prvky
  • Dotazy na lektora
  • Cvičné testy a praktická cvičení
  • Vytváření záložek a poznámek
  • Neustále aktualizovaný obsah

MOJE TESTOVÁNÍ

Otestujte si své znalosti. Dozvíte se, jak na tom jste i vůči ostatním, kteří si test vyplnili.

JAK PROVÉST OBJEDNÁVKU

Využívat objednávkový systém může pouze oprávněná osoba. Pokud nemáte přihlašovací údaje a chcete systém využít, vyplňte prosím registrační formulář. Následně budete kontaktováni pro ověření údajů a obdržíte přístup do objednávkového systému.