MS Word 2016

Cílem kurzu je seznámit se znalostmi a dovednostmi pro práci s počítačem, především v oblastech práce s textovým editorem, práce s dokumentem, formátování písma, formátování odstavce, formátování dokumentu, práce s tabulkami a grafickými objekty a práce s hromadnou korespondencí.

Kurz vyžaduje po studujícím prokázat schopnost používat aplikaci MS Office 2016 pro zpracování textu pro každodenní korespondenci a tvorbu dokumentů.

Kurz je tématicky rozdělen do oblastí, které popisují práci s aplikací. Pracovní postupy jsou doplněny obrázky a výukovými videoukázkami. Každá kapitola je zakončena praktickým příkladem, aby bylo možné ověřit, zda studující problematiku pochopil a dokáže získané poznatky využít v praxi.

Autor

Ing. Bronislava Eršilová

Dny na osvědčení

2

Počet dnů přístupu do kurzu

26

Forma

E-learning

150 Kč

bez DPH

Proč je naše studovna jedna z nejlepších?

  • Intuitivní navigace
  • Multimediální prvky
  • Dotazy na lektora
  • Cvičné testy a praktická cvičení
  • Vytváření záložek a poznámek
  • Neustále aktualizovaný obsah

MOJE TESTOVÁNÍ

Otestujte si své znalosti. Dozvíte se, jak na tom jste i vůči ostatním, kteří si test vyplnili.

JAK PROVÉST OBJEDNÁVKU

Využívat objednávkový systém může pouze oprávněná osoba. Pokud nemáte přihlašovací údaje a chcete systém využít, vyplňte prosím registrační formulář. Následně budete kontaktováni pro ověření údajů a obdržíte přístup do objednávkového systému.