Moderní metody řízení kvality

Tématem kurzu jsou moderní metody řízení kvality a výkonnosti ve smyslu efektivní veřejné správy (tak zvané Smart Administration). Cílem vzdělávacího programu je získat všeobecný přehled o moderních metodách a nástrojích řízení uplatnitelných ve veřejné správě (domácí i zahraniční přístupy), získat informace o trendech modernizace veřejné správy a o vládní strategii efektivní veřejné správy (tak zvané strategii Smart Administration). Absolventi kurzu získají základní přehled o pojmech, principech a procesech týkajících se managementu kvality, dále získají představu o používání, výhodách a nevýhodách vybraných metod kvality a výkonnosti (model CAF, model EFQM, ISO 9001, benchmarking a benchlearning, metoda BSC, procesní přístup, místní Agenda 21, šetření spokojenosti, společenská odpovědnost a dalších přístupů), budou seznámeni s přínosy, příležitostmi a riziky při uplatňování moderních metod řízení.

Akreditováno

MV ČR č. AK/PV-542/2011

Autor

Ing. Milan Půček, MBA, PhD.,
Ing. Radim Stehlík

Dny na osvědčení

2

Počet dnů přístupu do kurzu

26

Forma

E-learning

1 160 Kč

bez DPH

Proč je naše studovna jedna z nejlepších?

  • Intuitivní navigace
  • Multimediální prvky
  • Dotazy na lektora
  • Cvičné testy a praktická cvičení
  • Vytváření záložek a poznámek
  • Neustále aktualizovaný obsah

MOJE TESTOVÁNÍ

Otestujte si své znalosti. Dozvíte se, jak na tom jste i vůči ostatním, kteří si test vyplnili.

JAK PROVÉST OBJEDNÁVKU

Využívat objednávkový systém může pouze oprávněná osoba. Pokud nemáte přihlašovací údaje a chcete systém využít, vyplňte prosím registrační formulář. Následně budete kontaktováni pro ověření údajů a obdržíte přístup do objednávkového systému.