Když se nikdo nedívá aneb etika nejen ve veřejné správě

Člověk nějak jest a nějak být má. Ale jak? „Nůž má být ostrý, provaz pevný, les voňavý, řeka má být čirá“, říká mudrc (Aristoteles). Ale kdo má být člověk? Jedná se o etickou otázku. A nesnadnou otázku. Otázku charakteru, otázku dobra a zla, lidskosti, morálky. Hlas, který říká „měl bych“, provází člověka v každé roli a situaci – ať už jsem rodič, byznysmen, zaměstnanec, politik či prezident. Náš učitel národů, J. A. Komenský, kdysi vznesl tuto otázku: „Kterak učiniti, aby člověk nejen věděl, co je dobré, ale též chtěl dobré, a také činil dobré, a to i když se nikdo nedívá?“ Vědět, chtít, činit – poznání, vůle, jednání. Nejen na oko, nejen před lidmi, ale před sebou, i když se nikdo nedívá, tj. být dobrý ze své podstaty. Je to vůbec možné? Je to reálné? Je to něco, co potřebujeme? Co je to vůbec dobro? Zlo? Morálno? Seminář reflektuje, ujasňuje a aplikuje tyto otázky (pro správu veřejnou i neveřejnou).

Lektor

PhDr. Jan Hábl, Ph.D.

Délka semináře

6 hodin

Počet účastníků

Max. 20

Forma

Prezenční

STUDIJNÍ CÍLE

Porozumět aktuálním otázkám etiky: radikalizace náboženských a ideových sekt, profesní etika, bioetika aj.

FORMA A METODY VÝUKY

 • Seminář je veden interaktivní a dialogickou formou

OBSAH

 • „Měl bych“: člověk jako morální bytost
 • „Měl bys“: koho se týká dobro a zlo?
 • „Tak slibujeme“: vnější a vnitřní morální „policajt“, aneb co očekávat od etických kodexů?
 • Dobro-dinec: individuální aspekty etiky (dobrý k sobě)
 • Dobro-družnost: sociální aspekty etiky (dobrý k druhým)
 • Dobro-(v)zdání: metaetické aspekty (dobrý život „o sobě“)
 • Zlo-myslnost: kognitivní aspekt etického jednání
 • Zlo-volnost: volní aspekt etického jednání
 • Zlo-činnost: konativní aspekt etického jednání
 • Aktuální otázky etiky: radikalizace náboženských a ideových sekt, profesní etika, bioetika aj.

 

CENOVÁ NABÍDKA A BLIŽŠÍ INFORMACE

Obraťte se na svého obchodního zástupce RENTEL a.s. nebo nás kontaktujte na e-mail rentel@rentel.cz | telefon 222 508 510-12