Kdo jsem

Teprve když vím, kdo jsem, můžu se stát tím, kým chci být. Sebepoznání je odrazovým můstkem životní spokojenosti. Spokojenost je zdrojem naší energie. Seminář nabízí bezpečný prostor pro zamyšlení nad vlastním životem. Pojmenujete své priority, přednosti i nedostatky a naučíte se je smysluplně (po)užívat. Zhodnotíte svou aktuální životní SPOKOJENOST a promyslíte, jak ji můžete povzbudit. Zlepší se vaše sebedůvěra a připravenost řešit obtížné situace.

Lektor

Mgr. Monika Ambrožová

Délka semináře

1 den / 4 hodin

Počet účastníků

Max. 15

Forma

Prezenční

STUDIJNÍ CÍLE

 • Pojmenovat priority v pracovním i soukromém životě
 • Zhodnotit aktuální životní spokojenost
 • Popsat konkrétní prostředky, jak životní spokojenost posílit
 • Promyslet překážky změny a připravit na zvládnutí odporu

FORMA A METODY VÝUKY

 • Individuální cvičení
 • Diskuse
 • Vyprávění
 • Testy

TECHNICKÉ POŽADAVKY

 • Dataprojektor, flipchart

OBSAH

 • Spokojenost → Život na nakloněné rovině
 • Sebepoznání → Kdo (ne)jsem
 • Zvyky a jiné překážky → Proč rozhodnutí nestačí a jak bojovat s kraby
 • Cíle a postupné kroky → Kým chci být

O LEKTORCE

Vystudovala sociologii a andragogiku (FF Univerzity Palackého v Olomouci). Má za sebou základní výcvik koučování. Je certifikovaný poradce v oblasti profesní úspěšnosti.

Autorka a lektorka úspěšných e-learningových kurzu: Personální minimum, Školení interních lektorů, Prezentační dovednosti, Syndrom vyhoření, Timemanagement, Sebepoznání – práce s nepříjemnými emocemi, Jednání v krizových situacích, Osobnost a role, Typologie osobnosti, Rozvoj kreativity při řešení problému, Sebeřízení, Zdravé já.

 

CENOVÁ NABÍDKA A BLIŽŠÍ INFORMACE

Obraťte se na svého obchodního zástupce RENTEL a.s. nebo nás kontaktujte na e-mail rentel@rentel.cz | telefon 222 508 510-12