Jak zvládat své emoce

V kurzu pochopíte, proč občas POTŘEBUJEME cítit strach, vztek, zlost i agresi. Přestanete se za tyto pocity stydět. Naučíte se je prožívat, používat a sdělovat s taktem a přitažlivou rozvahou. Zlepšíte svou schopnost včas a přiměřeně reagovat ve složitých situacích. Budete připraveni lépe zvládat konflikty, pěstovat dobré vztahy a porozumět pocitům lidí ve své blízkosti.

Kurz vysvětluje důsledky potlačování pocitů hněvu a strachu. Soustředí se na zlepšení schopnosti zpracovat negativní pocity. Propojuje teorii s osobnostními testy a mini-tréninkem sebeovládání.

Lektor

Mgr. Monika Ambrožová

Délka semináře

1 den 

Počet účastníků

Max. 12

Forma

Prezenční

STUDIJNÍ CÍLE

Pochopit roli negativních emocí. Posílit schopnost ovládat svůj hněv, vztek a agresi. Naučit se konkrétní techniky, jak povznést svou schopnost sebeovládání.

FORMA A METODY VÝUKY

  • Prezenční seminář
  • Každý účastník obdrží studijní materiál
  • Vysvětlování a vyprávění, diskuse, individuální a skupinová práce, praktická cvičení, testy

TECHNICKÉ POŽADAVKY

  • Dataprojektor, flipchart
  • Příjemná místnost s možností sezení do „U“

OBSAH

  • Základy sebeovládání / Proč přijmout své stíny
  • Emoce / Jak vidět signál a neplýtvat energií
  • Hněv a zlost / Jak se rozzlobit
  • Agresivita / Záplata na ztracenou sebejistotu
  • Strach v práci / Strašidla způsobují chyby

O LEKTORCE

Působí jako lektorka kurzů zaměřených na time management, sebepoznání, a komunikaci.

Vystudovala sociologii a andragogiku na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Má za sebou základní výcvik koučování. Je certifikovaný poradce v oblasti profesní úspěšnosti. Psychologické znalosti si prohloubila v kurzech transakční analýzy a typologie osobnosti MBTI.

Napsala několik úspěšných e-learningových kurzů: Personální minimum, Školení interních lektorů, Prezentační dovednosti, Syndrom vyhoření, Timemanagement, Sebepoznání – práce s nepříjemnými emocemi, Jednání v krizových situacích, Osobnost a role, Typologie osobnosti, Rozvoj kreativity při řešení problému, Sebeřízení, Zdravé já.

Je vyhledávanou lektorkou pro svůj lidský přístup, srozumitelnost a důraz na praxi.

 

CENOVÁ NABÍDKA A BLIŽŠÍ INFORMACE

Obraťte se na svého obchodního zástupce RENTEL a.s. nebo nás kontaktujte na e-mail rentel@rentel.cz | telefon 222 508 510-12