Ideální zaměstnání

Pochopíte, pro jakou práci máte nejlepší předpoklady. Zjistíte, jaké úkoly jste schopni dělat s lehkostí na špičkové úrovni, a které nikoliv. Získáte inspiraci kam nasměrovat svou kariéru. Posílíte svou sebedůvěru v pracovních vztazích. Poznáte nejčastější příčiny pracovních selhání. Dozvíte se, jak se nevyčerpat a udržet si pozitivní vztah k práci.

Lektor

Mgr. Monika Ambrožová

Délka semináře

1 den / 6 hodin

Počet účastníků

max. 15

Forma

prezenční

STUDIJNÍ CÍLE

 • Poznat silné i slabé stránky své osobnosti
 • Určit vhodné zaměstnání
 • Posílit sebedůvěru v osobním i pracovním životě

FORMA A METODY VÝUKY

 • Vysvětlování
 • Test osobnosti a profesních předpokladů
 • Individuální a skupinová práce
 • Diskuse

TECHNICKÉ POŽADAVKY

 • Dataprojektor, flipchart

OBSAH

 • Ideální zaměstnání → Jak se těšit do práce
 • Test profesních předpokladů → Co umíte nejlépe a co vás brzdí
 • Kariérové hro(z)by → 11 důvodů selhání
 • Stres a vyhoření → Jak daleko jste od přetížení

O LEKTORCE

Působí jako lektorka kurzů zaměřených na time management, sebepoznání a komunikaci. Vystudovala sociologii a andragogiku na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Má za sebou základní výcvik koučování. Je certifikovaný poradce v oblasti profesní úspěšnosti. Psychologické znalosti si prohloubila v kurzech transakční analýzy a typologie osobnosti MBTI.

Napsala několik úspěšných e-learningových kurzů: Personální minimum, Školení interních lektorů, Prezentační dovednosti, Syndrom vyhoření, Timemanagement, Sebepoznání – práce s nepříjemnými emocemi, Jednání v krizových situacích, Osobnost a role, Typologie osobnosti, Rozvoj kreativity při řešení problému, Sebeřízení, Zdravé já. Je vyhledávanou lektorkou pro svůj lidský přístup, srozumitelnost a důraz na praxi.

 

CENOVÁ NABÍDKA A BLIŽŠÍ INFORMACE

Obraťte se na svého obchodního zástupce RENTEL a.s. nebo nás kontaktujte na e-mail rentel@rentel.cz | telefon 222 508 510-12