Hodnotící rozhovor

Kurz shrnuje zásadní doporučení, jak vést hodnotící rozhovor na profesionální úrovni. Smyslem je provádět rozhovor tak, aby byl užitečným a příjemný nástrojem vedoucího pracovníka v komunikaci s podřízenými. Na kurzu se seznámíte se strukturou hodnotících rozhovorů. Budete vědět, jak a na co se ptát, jak sdělit kritiku i pochvalu, čemu se vyhnout a co dělat, aby rozhovor probíhal v přátelském duchu a povzbudil podřízeného v další práci.

Lektor

Mgr. Monika Ambrožová

Délka semináře

1/2 dne

Počet účastníků

Max. 12

Forma

Prezenční

STUDIJNÍ CÍLE

Pochopit přínos a význam hodnotícího rozhovoru. Znát doporučenou strukturu hodnotícího rozhovoru. Naučit se klást vhodné otázky a mluvit o nepříjemných tématech. Vysvětlit zásady účinné pochvaly i kritiky. Uvědomit si svůj osobní styl komunikace, jeho přínosy i případná slabá místa.

FORMA A METODY VÝUKY

  • Prezenční seminář založený na aktivitě účastníků
  • Každý účastník obdrží studijní materiál
  • Výklad, vyprávění, diskuse, test komunikačního stylu

TECHNICKÉ POŽADAVKY

  • Dataprojektor, flipchart
  • Příjemná místnost s možností sezení do „U“

OBSAH

  • Význam hodnocení / Hodnotit či nehodnotit?
  • Struktura hodnotícího rozhovoru / Rituál a uklidnění
  • Otázky a naslouchání / Jak se dobře ptát a naslouchat
  • Pochvala a kritika / Osvědčené tipy a obvyklá úskalí
  • Sebedůvěra / Jak ji nezranit a neztratit

O LEKTORCE

Působí jako lektorka kurzů zaměřených na time management, sebepoznání, a komunikaci. Vystudovala sociologii a andragogiku na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Má za sebou základní výcvik koučování. Je certifikovaný poradce v oblasti profesní úspěšnosti. Psychologické znalosti si prohloubila v kurzech transakční analýzy a typologie osobnosti MBTI.

Napsala několik úspěšných e-learningových kurzů: Personální minimum, Školení interních lektorů, Prezentační dovednosti, Syndrom vyhoření, Timemanagement, Sebepoznání – práce s nepříjemnými emocemi, Jednání v krizových situacích, Osobnost a role, Typologie osobnosti, Rozvoj kreativity při řešení problému, Sebeřízení, Zdravé já. Je vyhledávanou lektorkou pro svůj lidský přístup, srozumitelnost a důraz na praxi.

 

CENOVÁ NABÍDKA A BLIŽŠÍ INFORMACE

Obraťte se na svého obchodního zástupce RENTEL a.s. nebo nás kontaktujte na e-mail rentel@rentel.cz | telefon 222 508 510-12