Hodnocení zaměstnanců

Kurz „Hodnocení zaměstnanců“ se zabývá přípravou vedoucích zaměstnanců na roli hodnotitelů. Stále více organizací ve veřejné správě zavádí systémy pravidelného hodnocení zaměstnanců. Na kurzu se dozvíte všechny základní informace týkající se procesu hodnocení zaměstnanců. Kurz je koncipován velmi prakticky. Výuka je vedena tréninkovou formou s množstvím praktických příkladů, testů, případových studií a řešení praktických situací ve veřejné správě. Kurz je vhodný i pro personalisty.

Lektor

Bc. Bohumil Daďa

Délka semináře

1 den / 8 hodin

Počet účastníků

Max. 12

Forma

Prezenční i kombinovaná

STUDIJNÍ CÍLE

Cílem kurzu „Hodnocení zaměstnanců“ je, aby účastníci pochopili význam a smysl hodnocení zaměstnanců jako základního manažerského nástroje nezbytného pro řízení pracovního výkonu, poskytování zpětné vazby a motivování a rozvíjení zaměstnanců.

Účastníci kurzu se naučí sestavovat kompetenční modely, aktivně se seznámí s jednotlivými nástroji (hodnotící škály, manuály pro výklad kompetencí, sebehodnocení, metody hodnocení) systému pravidelného hodnocení zaměstnanců a pochopí smysl a nezbytnost zpětné vazby.

Účastníci kurzu si projdou všechny fáze implementace systému hodnocení zaměstnanců, včetně přípravy hodnotitelů. Zvláštní pozornost je věnována nácviku hodnotícího rozhovoru.

Účastníci kurzu získají komplexní znalosti o procesu hodnocení zaměstnanců v praxi a základní dovednosti pro realizaci hodnotícího rozhovoru.

FORMA A METODY VÝUKY

 • Interaktivní forma výuky
 • Písemné studijní materiály pro každého účastníka
 • Prezentace v elektronické podobě
 • Testy
 • Praktická doporučení

TECHNICKÉ POŽADAVKY

 • Dataprojektor, flipchart, notebook

OBSAH

 • Hodnocení zaměstnanců
 • Kompetence a kompetenční modely
 • Systém pravidelného hodnocení
 • Zpětná vazba
 • Implementace systému pravidelného hodnocení
 • Hodnotící rozhovor
 • Problémy při hodnocení
 • Výstupy a závěry z hodnocení
 • Softwarová aplikace eHodnocení

O LEKTOROVI

Bc. Bohumil Daďa je zkušený, kvalifikovaný pracovník s třináctiletou praxí ve výrobě a více než třicetiletou praxí v oblasti lidských zdrojů. Kromě komplexních znalostí managementu a řízení lidských zdrojů má koncepční, prezentační a komunikační schopnosti, zkušenosti s vedením týmů a lektorské schopnosti a zkušenosti. Zaměřuje se na vzdělávání a poradenství v oblasti managementu, vedení lidí, soft skills dovedností, osobního rozvoje a motivace a řízení lidských zdrojů.

 

CENOVÁ NABÍDKA A BLIŽŠÍ INFORMACE

Obraťte se na svého obchodního zástupce RENTEL a.s. nebo nás kontaktujte na e-mail rentel@rentel.cz | telefon 222 508 510-12