Efektivita práce

Účastníci kurzu získají základní informace o průběhu pracovněprávního vztahu – co mohu udělat jako zaměstnanec pro vyšší efektivitu a co mohou udělat ti, jenž výkon práce zaměstnanců řídí. Důraz bude kladen na motivaci zaměstnance a jeho vedení k vyššímu výkonu. Zaměříme se na plánování pracovních úkolů jak z pohledu krátkodobého (dny, týdny…), tak dlouhodobějšího (měsíce, čtvrtletí…). Účastníci se rovněž dozvědí, jak vynechat 20 % činností, které nám zaberou 80 % času.  Součástí semináře budou i jednoduché a rychlé relaxační techniky během práce.

Lektor

Mgr. Andrea Kovářová

Délka semináře

1 den / 6 hodin

Počet účastníků

Max. 25

Forma

Prezenční

STUDIJNÍ CÍLE

Cílem semináře je, aby každý zaměstnanec našel v sobě potenciál k maximálně možnému pracovnímu výkonu, naučil se s ním pracovat a práci efektivně zorganizovat.

KOMU JE KURZ URČEN

Pro všechny zaměstnance, vedoucí zaměstnance i statutární představitele zaměstnavatelů.

OSVĚDČENÍ

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

OBSAH

  • Úvod
  • Základní právní předpisy pracovního práva včetně jeho zařazení do právního řádu
  • Pracovněprávní vztahy a jiné vztahy na pracovišti
  • Přidělování úkolů
  • Zorganizování plnění úkolů
  • Kontrola plnění úkolů
  • Motivace k práci – vlastní a řízená vedoucím pracovníkem
  • Relaxace v práci
  • Odchod domů s uklizeným pracovním stolem

O LEKTORCE

Absolventka Masarykovy univerzity, Právnické fakulty, obor veřejná správa.

Zaměstnankyně města Modřice, vedoucí odboru vnitřních věcí.

 

CENOVÁ NABÍDKA A BLIŽŠÍ INFORMACE

Obraťte se na svého obchodního zástupce RENTEL a.s. nebo nás kontaktujte na e-mail rentel@rentel.cz | telefon 222 508 510-12