Dopravní přestupky

Cílem kurzu je poskytnout přehled o jednotlivých správních činnostech vykonávaných úředníky, kteří projednávají dopravní přestupky a obeznámit se skutkovými podstatami těchto přestupků. V kurzu je popsáno členění správních deliktů, prameny přestupkového práva, přestupkové právo, přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, další přestupky na úseku dopravy, právní instituty související se správním trestáním v provozu na pozemních komunikacích podle ZSP.

Akreditováno

MV ČR č. AK/PV-520/2018

Autor

Ing. Monika Omraiová

Dny na osvědčení

2

Počet dnů přístupu do kurzu

26

Forma

E-learning

1160 Kč

bez DPH

Proč je naše studovna jedna z nejlepších?

  • Intuitivní navigace
  • Multimediální prvky
  • Dotazy na lektora
  • Cvičné testy a praktická cvičení
  • Vytváření záložek a poznámek
  • Neustále aktualizovaný obsah

MOJE TESTOVÁNÍ

Otestujte si své znalosti. Dozvíte se, jak na tom jste i vůči ostatním, kteří si test vyplnili.

JAK PROVÉST OBJEDNÁVKU

Využívat objednávkový systém může pouze oprávněná osoba. Pokud nemáte přihlašovací údaje a chcete systém využít, vyplňte prosím registrační formulář. Následně budete kontaktováni pro ověření údajů a obdržíte přístup do objednávkového systému.