Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana – vedoucí zaměstnanci

Kurz BOZP pro vedoucí zaměstnance je koncipován jako základní kurz nebo periodický kurz BOZP pro pracovníky na úrovni vedoucích pracovníků, kteří jsou odpovědni za proškolování svých podřízených. Obsahuje informace dle požadavků Zákoníku práce, jako jsou obecné povinnosti pracovníků a zaměstnavatelů s ohledem na bezpečnost práce, první pomoc a požární ochranu. Kurz BOZP pro vedoucí je tvořen výkladem, návody a postupy, autotesty a testy a odpovídá 4 hodinám prezenční výuky. Součástí školení jsou obecné informace o rizicích možného ohrožení života a zdraví zaměstnanců. Ostatní konkrétní informace o rizicích možného ohrožení života a zdraví zaměstnanců na pracovišti jsou uvedeny v dokumentaci zaměstnavatele.

Autor

Mgr. Jana Navrátilová, Mgr. Milada Dittrichová

Dny na osvědčení

1

Počet dnů přístupu do kurzu

19

Forma

E-learning

130 Kč

bez DPH

Proč je naše studovna jedna z nejlepších?

  • Intuitivní navigace
  • Multimediální prvky
  • Dotazy na lektora
  • Cvičné testy a praktická cvičení
  • Vytváření záložek a poznámek
  • Neustále aktualizovaný obsah

MOJE TESTOVÁNÍ

Otestujte si své znalosti. Dozvíte se, jak na tom jste i vůči ostatním, kteří si test vyplnili.

JAK PROVÉST OBJEDNÁVKU

Využívat objednávkový systém může pouze oprávněná osoba. Pokud nemáte přihlašovací údaje a chcete systém využít, vyplňte prosím registrační formulář. Následně budete kontaktováni pro ověření údajů a obdržíte přístup do objednávkového systému.