Asertivní komunikace

Naučíte se nenásilně, vlídně a pevně vyjádřit svůj názor. Zlepší se vaše schopnost komunikovat a posílí sebejistota. Budete přirozeně a přiměřeně reagovat ve vypjatých situacích. Podaří se vám odmítat bez pocitů viny a bránit se manipulativnímu jednání.

Kurz propojuje téma zdravého sebevědomí a asertivity. Ukazuje význam osobních hranic a důsledky pohraničních konfliktů. Nabízí prostor pro zamyšlení, vyzkoušení jednoduchých technik a inspiraci, jak probudit a pěstovat své asertivní JÁ.

Lektor

Mgr. Monika Ambrožová

Délka semináře

1 den

Počet účastníků

Max. 12

Forma

Prezenční nebo kombinovaná

STUDIJNÍ CÍLE

Posílit sebejistotu v jednání s klienty a kolegy. Pochopit smysl asertivity a zásady asertivní komunikace. Naučit se používat nástroje asertivní komunikace.

FORMA A METODY VÝUKY

 • Intenzivní prezenční seminář založený na zkušenostech účastníků.
 • Vysvětlování a vyprávění, diskuse, individuální a skupinová práce, řešení náročných situací a praktická cvičení, testy
 • Každý účastník obdrží podklady

TECHNICKÉ POŽADAVKY

 • Dataprojektor, flipchart, wi-fi
 • Příjemná místnost s možností sezení do „U“

OBSAH

 • Co je a není asertivita / Asertivita je když …
 • Sebeprosazení, sebedůvěra, sebeúcta a sebeláska / Jak postavit pevné základy
 • Odmítnutí, kritika a pochvala / Jak odmítat bez pocitů viny
 • Pověry, práva a povinnosti / Jak nespadnout do pasti
 • Techniky asertivního jednání / Trénujte ve dne v noci
 • Vítězná strategie / Jste připraveni? Test hrou

O LEKTORCE

Působí jako lektorka kurzů zaměřených na time management, sebepoznání, a komunikaci. Vystudovala sociologii a andragogiku na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Má za sebou základní výcvik koučování. Je certifikovaný poradce v oblasti profesní úspěšnosti. Psychologické znalosti si prohloubila v kurzech transakční analýzy a typologie osobnosti MBTI.

Napsala několik úspěšných e-learningových kurzů: Personální minimum, Školení interních lektorů, Prezentační dovednosti, Syndrom vyhoření, Timemanagement, Sebepoznání – práce s nepříjemnými emocemi, Jednání v krizových situacích, Osobnost a role, Typologie osobnosti, Rozvoj kreativity při řešení problému, Sebeřízení, Zdravé já. Je vyhledávanou lektorkou pro svůj lidský přístup, srozumitelnost a důraz na praxi.

 

CENOVÁ NABÍDKA A BLIŽŠÍ INFORMACE

Obraťte se na svého obchodního zástupce RENTEL a.s. nebo nás kontaktujte na e-mail rentel@rentel.cz | telefon 222 508 510-12