Nové kurzy měkkých dovedností

Budování vztahů 

Kurz seznámí účastníky s tématy, jak ocenit druhého člověka, jak posílit schopnost přijímat/dávat pochvalu i kritiku. Vysvětluje základ zdravé sebedůvěry a sebevědomí. Kurz nabízí test – Máte dostatek sebedůvěry? V závěru jsou rozebrány formy a typy pochvaly.

Autor kurzu: Mgr. Monika Ambrožová

Time Management – Jak si naplánovat den

Kurz seznámí účastníky s tím, jak si rozvrhnout práci během dne, aby bylo více času na důležité úkoly, jak přestat ztrácet čas nepodstatnými činnostmi, jak zjednodušit práci, díky promyšlenější organizaci. Cílem kurzu je pochopit příčiny i následky odkládání, naučit se techniky a strategie – jak s odkládáním bojovat. V kurzu si lze provést test – Využíváte rozumně svůj čas?

Autor kurzu: Mgr. Monika Ambrožová

Time Management – Jak vyhrát nad prokrastinací

Kurz vysvětluje, kdy je odkládání úkolů skutečný problém. V kurzu se studující seznámí s různými technikami a strategiemi, jak s odkládáním bojovat. Cílem je pochopit příčiny i následky odkládání, zjistit, jestli je chronické odkládání i váš osobní problém. V kurzu si lze provést test – Odkládání věcí na později.

Autor kurzu: Mgr. Monika Ambrožová

Time Management – Jak neztrácet čas

Kurz studující seznámí s největšími zloději času a jak s nimi bojovat.  V kurzu si lze provést test – Poznejte své zloděje času. Dále jsou zde uvedeny různé tipy pro e-maily, telefony, internet nebo postup jak si udržovat pracovní stůl v pořádku, které dokumenty lze vyhodit, které je nutno vyřídit hned a které lze předat dál.

Autor kurzu: Mgr. Monika Ambrožová

Time Management – Jak říkat ne bez pocitu viny

Cílem kurzu je vysvětlit zásady zdvořilého odmítnutí, popsat konkrétní techniky odmítání, naučit se používat min. jednu konkrétní techniku, když potřebujete říci NE. V kurzu si lze provést test – Jaké máte sebevědomí? Dále jsou zde popsány 3 pilíře odmítání, ztráty, o co můžeme přijít, zisky + co můžeme získat.

Autor kurzu: Mgr. Monika Ambrožová

Adaptace zaměstnanců a adaptační proces ve veřejné správě

Adaptace zaměstnanců a adaptační proces ve veřejné správě

Cílem kurzu je naučit posluchače kurzu efektivně provést adaptaci nového zaměst-nance, případně, není-li v postavení vedoucího zaměstnance, personalisty, mentora či jiného zaměstnance, který je pověřen vedoucím pracovníkem k podílu na adaptaci, případně zájemci o...

Kontrolní řád v aplikační praxi

Kontrolní řád v aplikační praxi

Kurz Vás komplexně provede úpravou procesu kontroly v rámci veřejnoprávních vztahů podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, který je od 1. ledna 2014 obecným kodexem pro ty typy kontrol, které jsou součástí moci výkonné....

Ochrana osobních údajů v kontextu práva na informace

Ochrana osobních údajů v kontextu práva na informace

Cílem kurzu je v počátku osvětlit význam obou práv samostatně, nastínit je obě v obecné rovině, včetně exkurzu do historie těchto práv a poté je kurz spojuje do vzájemných souvislostí.S ohledem na skutečnost, že většinou stojí tato práva ve střetu, tak v poslední...

Územní rozpočty a jejich pravidla

Územní rozpočty a jejich pravidla

Předmětem kurzu je studium zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a pravidla pro tvorbu, projednání, přijetí rozpočtu a kontrolu plnění rozpočtu. Kurz je zaměřen i na další pravidla související s rozpočtem obce a s hospodařením obce, kdy...

Jak home office zvládat efektivně a využít jeho specifika

Jak home office zvládat efektivně a využít jeho specifika

Cílem tohoto tréninku je, abyste si jednak ověřili, nakolik jste při práci z domova efektivní a zároveň získali nové návyky, které vám umožní vyšší osobní produktivitu. Cena: 740 Kč Dotace: 1 den Přístup do kurzu: 19 dnů Autor: Veronika Hilská

Kultura vystupování – komunikace s veřejností a médii

Kultura vystupování – komunikace s veřejností a médii

Cílem kurzu je seznámení se se základními pravidly forem komunikace na úrovni veřejné správy, tedy komunikace ze strany úředníků a zaměstnanců úřadů, ale i zástupců samosprávy měst a obcí. Cílovou skupinou tohoto kurzu nejsou tiskoví mluvčí úřadů na jakémkoli stupni...