Nové akreditované kurzy

Komunikace s elektronickou veřejnou správou a informační gramotnost

Cílem kurzu je, aby studující získal povědomí o informační gramotnosti, dále o informační společnosti a státní informační politice a jaké jsou hlavní informační zdroje ve veřejné správě. Studující si osvojí způsob, jak informace týkající se veřejné správy vyhledávat a jak hodnotit jejich spolehlivost a relevanci. Seznámí se s elektronickými informačními zdroji a udělá si představu o tom, jak funguje Internet a jaké služby nám ve vztahu k veřejné správě nabízí.   

Cena: 480 Kč

Dotace: 1 den/8 hodin

Číslo akreditace: AK/PV-182/2018 

Přístup do kurzu: 19 dnů

Autorka: Mgr. Andrea Kovářová

Srovnání právní úpravy dle zákona o ochraně osobních údajů a nařízení GDPR

Pojetí tohoto kurzu je komparační. Jde o srovnání dosavadní právní úpravy obsaženév zákoněč. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (ZOOU) a nového nařízení EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), tzv. GDPR (angl. General Data Protection Regulation).

Cena: 1360 Kč

Dotace: 2 dny/15 hodin

Číslo akreditace: AK/PV-176/2018

Přístup do kurzu: 26 dnů

Autor: JUDr. MgA. Michal Šalomoun, PhD.

Adaptace zaměstnanců a adaptační proces ve veřejné správě

Adaptace zaměstnanců a adaptační proces ve veřejné správě

Cílem kurzu je naučit posluchače kurzu efektivně provést adaptaci nového zaměst-nance, případně, není-li v postavení vedoucího zaměstnance, personalisty, mentora či jiného zaměstnance, který je pověřen vedoucím pracovníkem k podílu na adaptaci, případně zájemci o...

Kontrolní řád v aplikační praxi

Kontrolní řád v aplikační praxi

Kurz Vás komplexně provede úpravou procesu kontroly v rámci veřejnoprávních vztahů podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, který je od 1. ledna 2014 obecným kodexem pro ty typy kontrol, které jsou součástí moci výkonné....

Ochrana osobních údajů v kontextu práva na informace

Ochrana osobních údajů v kontextu práva na informace

Cílem kurzu je v počátku osvětlit význam obou práv samostatně, nastínit je obě v obecné rovině, včetně exkurzu do historie těchto práv a poté je kurz spojuje do vzájemných souvislostí.S ohledem na skutečnost, že většinou stojí tato práva ve střetu, tak v poslední...

Územní rozpočty a jejich pravidla

Územní rozpočty a jejich pravidla

Předmětem kurzu je studium zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a pravidla pro tvorbu, projednání, přijetí rozpočtu a kontrolu plnění rozpočtu. Kurz je zaměřen i na další pravidla související s rozpočtem obce a s hospodařením obce, kdy...

Jak home office zvládat efektivně a využít jeho specifika

Jak home office zvládat efektivně a využít jeho specifika

Cílem tohoto tréninku je, abyste si jednak ověřili, nakolik jste při práci z domova efektivní a zároveň získali nové návyky, které vám umožní vyšší osobní produktivitu. Cena: 740 Kč Dotace: 1 den Přístup do kurzu: 19 dnů Autor: Veronika Hilská

Kultura vystupování – komunikace s veřejností a médii

Kultura vystupování – komunikace s veřejností a médii

Cílem kurzu je seznámení se se základními pravidly forem komunikace na úrovni veřejné správy, tedy komunikace ze strany úředníků a zaměstnanců úřadů, ale i zástupců samosprávy měst a obcí. Cílovou skupinou tohoto kurzu nejsou tiskoví mluvčí úřadů na jakémkoli stupni...