VZDĚLÁVÁNÍ

Nabízíme e-learningové, kombinované a prezenční kurzy z širokého spektra oblastí osobního rozvoje i odborných kurzů pro veřejnou správu.

V nabídce naleznete akreditované i neakreditované kurzy.

VZDĚLÁVÁNÍ

Nabízíme e-learningové, kombinované a prezenční kurzy z širokého spektra oblastí osobního rozvoje i odborných kurzů pro veřejnou správu.

V nabídce naleznete akreditované i neakreditované kurzy.

w

PODPORA, PORADENSTVÍ A KONZULTACE

Nabízíme poradenskou činnost pro personalisty z veřejné správy v oblasti vzdělávání.

PODPORA, PORADENSTVÍ A KONZULTACE

Nabízíme poradenskou činnost pro personalisty z veřejné správy v oblasti vzdělávání.

APLIKACE PRO PERSONALISTY

Rentel aplikace využívá více než 60 úřadů a 13 000 uživatelů.

 • Evidence a správa zaměstnanců, vzdělávacích programů, lektorů a poskytovatelů
 • Tvorba a řízení studijních plánů
 • Evidence vzdělávacích aktivit zaměstnanců, naplňování  vzdělávacího 3-letého cyklu dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, s možností třídění dle zaměstnance, odborů, oddělení nebo celého úřadu
 • Možnost různých statistik a přehledů,
 • Nastavení přístupových práv pro personalisty, vedoucí zaměstnance
 • Nastavení kompetencí, tvorba a distribuce hodnotících materiálů pro provedení hodnocení pracovníka, záznamy hodnocení a jejich archivace
 • Tvorba testových otázek a testů
 • Rozeslání testů zaměstnancům k vyplnění
 • Vyhodnocení testů, vedení statistik a přehledů
 • Vytváření a řízená distribuce elektronických anket, hodnocení a šetření
 • Automatické vyhodnocování a zpracování výstupů
 • Řízená publikace dokumentů a kontrola míry seznámení se s nimi
 • Evidence dokumentů, které jsou kdykoliv přístupné on-line