Vzdělávací systém MyEdu je soubor softwarových aplikací pro personalisty a studijního LMS včetně implementovaného on-line tržiště. Jeho cílem je ušetřit práci personalistům a nabídnout jim přehledný evidenční systém pro efektivní řízení firemního vzdělávání.

Obsah MyEdu

 • Platformu pro personálně-vzdělávací agendu, anketní šetření, hodnocení a řízenou distribuci dokumentů
 • Zaškolení klíčových uživatelů v MyEdu
 • On-line tržiště e-learningových, prezenčních a kombinovaných kurzů

 • Funkci průběžného a závěrečného testování

 • Evidenci vzdělávání každého zaměstnance včetně možnosti vytváření vzdělávacích plánů

 • Osobní automatický „hlídač“ termínů

 • Certifikaci a její digitální evidenci

 • Statistiky návštěvnosti kurzů

 • Individualizovaný design MyEdu

+ Doplňkové služby

 Kurzy na zakázku

Blackboard Learn & Collaborate

Zdravá firma

Vyzkoušejte si MyEdu v praxi

Pilotní provoz trvá zpravidla 2-3 měsíce a zahrnuje 10-15 vybraných zaměstnanců, se zaměřením na specifické rozvojové potřeby.

 

Dostupné Funkce

 • Zaškolení klíčových uživatelů v MyEdu
 • Vytváření vzdělávacích plánů a jejich evidence

 • Anketní šetření

 • Hodnocení

 • Řízená distribuce dokumentů

 • Průběžné a závěrečné testování

 • Plánování obsazení učeben

 • Generování certifikátů (za složené závěrečné testy u kurzů) a jejich digitální evidence

 • Veškeré funkcionality – administrátorské i studijní – jsou přístupné on-line. 24 hodin  7 dní v týdnu

 • Plný přístup do pěti našich elektronických kurzů dle Vašeho výběru

cena:   39 000 Kč

+ Doplňkové služby

 • Rádi byste využili prezenční varianty některého z našich kombinovaných kurzů? Není problém, řekněte si který.
 • Chtěli byste si vyzkoušet e-learning na míru dle Vašeho zadání a podkladů? I jako součást pilotního provozu Vám můžeme tuto službu poskytnout.

 • Je pro Vás důležité zařadit do pilotního běhu více zaměstnanců či ho jinak individualizovat? Řekněte nám jak a my ho připravíme přesně podle Vašich představ.

 • Chcete si vyzkoušet e-learning jako doplněk ke vzdělávání, které už u Vás probíhá? I to můžeme zařídit.

Součástí pilotního provozu bude zpracování závěrečné zprávy s přihlédnutím ke statistické návštěvnosti kurzů a doporučení možností dalšího pokračování provozu.

Vyzkoušejte si systém, kterému důvěřují stovky organizací.