Nabídku kurzů v tabulkové podobě si můžete stáhnout zde:

Kontrolní řád v aplikační praxi

Kontrolní řád v aplikační praxi

Územní rozpočty a jejich pravidla

Územní rozpočty a jejich pravidla

Výkon práce v režimu „Home office“

Výkon práce v režimu „Home office“

Volby a zákon o volbách do obecních zastupitelstev

Volby a zákon o volbách do obecních zastupitelstev

Český jazyk pro úředníky III – Čárka ve větě a v souvětí aneb Bez čárky to nejde

Český jazyk pro úředníky III – Čárka ve větě a v souvětí aneb Bez čárky to nejde

Český jazyk pro úředníky II – Pravopis velkých písmen a zkratky akademických, akademicko-vědeckých a vědecko-pedagogických titulů

Český jazyk pro úředníky II – Pravopis velkých písmen a zkratky akademických, akademicko-vědeckých a vědecko-pedagogických titulů

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve výškách a nad volnou hloubkou

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve výškách a nad volnou hloubkou

Dotace a kontrolní mechanismy ve veřejné správě

Dotace a kontrolní mechanismy ve veřejné správě

Střet zájmů z pohledu úředníka

Střet zájmů z pohledu úředníka

Práce s dokumenty veřejnoprávního původce – oběh dokumentů na úřadě

Práce s dokumenty veřejnoprávního původce – oběh dokumentů na úřadě

Vzdělávání vedoucích úředníků – zvláštní část – Oblast přestupkového řízení ve věcech pořádku ve státní správě, v územní samosprávě, veřejného pořádku, občanského soužití a majetku

Vzdělávání vedoucích úředníků – zvláštní část – Oblast přestupkového řízení ve věcech pořádku ve státní správě, v územní samosprávě, veřejného pořádku, občanského soužití a majetku

Ochrana osobních údajů dle nařízení GDPR a dalších právních předpisů

Ochrana osobních údajů dle nařízení GDPR a dalších právních předpisů

Poskytování zpětné vazby

Poskytování zpětné vazby

Profesionální přístup k nevidomým klientům a návštěvníkům úřadů.

Profesionální přístup k nevidomým klientům a návštěvníkům úřadů.

Zákon o zaměstnanosti z pohledu úředníka ÚSC

Zákon o zaměstnanosti z pohledu úředníka ÚSC

Vzdělávání vedoucích úředníků – zvláštní část – Oblast územního rozhodování a rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění

Vzdělávání vedoucích úředníků – zvláštní část – Oblast územního rozhodování a rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění

Zákon o právu na informace o životním prostředí

Zákon o právu na informace o životním prostředí

Zákon o úřednících územních samosprávných celků v praxi

Zákon o úřednících územních samosprávných celků v praxi

Správní rozhodování a dozorová činnost v silničním hospodářství

Správní rozhodování a dozorová činnost v silničním hospodářství

Zákon o ochraně přírody a krajiny v praxi úředníka

Zákon o ochraně přírody a krajiny v praxi úředníka

Praktická příručka vodní hospodářství, vodovody a kanalizace

Praktická příručka vodní hospodářství, vodovody a kanalizace

Emoce na dlani – Hněv

Emoce na dlani – Hněv

Emoce na dlani – Strach

Emoce na dlani – Strach

Emoce na dlani – úvod

Emoce na dlani – úvod

Emoce na dlani – Agrese

Emoce na dlani – Agrese

Emoce na dlani – Radost

Emoce na dlani – Radost

Manažerské vzdělávání vedoucích úředníků v praxi – obecná část

Manažerské vzdělávání vedoucích úředníků v praxi – obecná část

Elektronizace komunikace úředníků územně samosprávných celků

Elektronizace komunikace úředníků územně samosprávných celků

Veřejná správa a dobrovolnictví, jeho možnosti a limity

Veřejná správa a dobrovolnictví, jeho možnosti a limity

Rozhodování o řidičských oprávněních a řidičských průkazech

Rozhodování o řidičských oprávněních a řidičských průkazech

MS Excel 2016

MS Excel 2016

MS Word 2016

MS Word 2016

Autorizovaná konverze dokumentů, vidimace a legalizace

Autorizovaná konverze dokumentů, vidimace a legalizace

Základní interní směrnice územních samosprávných celků

Základní interní směrnice územních samosprávných celků

Dopravní přestupky

Dopravní přestupky

Správní rozhodování o registračních úkonech v oblasti registrace silničních vozidel

Správní rozhodování o registračních úkonech v oblasti registrace silničních vozidel

Administrativní a informační bezpečnost

Administrativní a informační bezpečnost

Informační systémy veřejné správy a kontaktní místa veřejné správy

Informační systémy veřejné správy a kontaktní místa veřejné správy

Time Management – Jak říkat ne bez pocitu viny

Time Management – Jak říkat ne bez pocitu viny

Time Management – Jak neztrácet čas

Time Management – Jak neztrácet čas

Time Management – Jak vyhrát nad prokrastinací

Time Management – Jak vyhrát nad prokrastinací

Time Management – Jak si naplánovat den

Time Management – Jak si naplánovat den

Budování vztahů

Budování vztahů

Praktické využití kontaktních míst veřejné správy

Praktické využití kontaktních míst veřejné správy

Pojmosloví a stávající legislativa eGovernmentu

Pojmosloví a stávající legislativa eGovernmentu

Ochrana dřevin rostoucích mimo les a právní úpravy k jejich kácení

Ochrana dřevin rostoucích mimo les a právní úpravy k jejich kácení

Komunikace s elektronickou veřejnou správou a informační gramotnost

Komunikace s elektronickou veřejnou správou a informační gramotnost

Živnostenský zákon

Živnostenský zákon

Ochrana osobních údajů dle nařízení GDPR

Ochrana osobních údajů dle nařízení GDPR

Leadership a vedení týmů

Leadership a vedení týmů

Kontrolní řád v aplikační praxi

Kontrolní řád v aplikační praxi

Zdravý životní styl

Zdravý životní styl

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení v nich

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení v nich

Zákon o hlavním městě Praze a jeho aplikace v praxi

Zákon o hlavním městě Praze a jeho aplikace v praxi

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Základy poskytování první pomoci

Základy poskytování první pomoci

Základy obecního zřízení a postavení úředníka

Základy obecního zřízení a postavení úředníka

Zákaznická orientace, principy komunikace s klienty a dobré jméno úřadu

Zákaznická orientace, principy komunikace s klienty a dobré jméno úřadu

Vzdělávání vedoucích úředníků – zvláštní část – OBLAST VNITŘNÍ SPRÁVY a OCHRANY OBYVATEL

Vzdělávání vedoucích úředníků – zvláštní část – OBLAST VNITŘNÍ SPRÁVY a OCHRANY OBYVATEL

Vzdělávání vedoucích úředníků – zvláštní část – OBLAST ÚZEMNÍHO ROZVOJE, KONCEPCÍ ROZVOJE

Vzdělávání vedoucích úředníků – zvláštní část – OBLAST ÚZEMNÍHO ROZVOJE, KONCEPCÍ ROZVOJE

Vzdělávání vedoucích úředníků – zvláštní část – OBLAST TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Vzdělávání vedoucích úředníků – zvláštní část – OBLAST TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Vzdělávání vedoucích úředníků – zvláštní část – OBLAST ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ

Vzdělávání vedoucích úředníků – zvláštní část – OBLAST ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ

Vzdělávání vedoucích úředníků – zvláštní část – OBLAST FINANČNÍ A KONTROLNÍ

Vzdělávání vedoucích úředníků – zvláštní část – OBLAST FINANČNÍ A KONTROLNÍ

Vzdělávání vedoucích úředníků – zvl. část – OBLAST SPRÁVNÍHO ROZHODOVÁNÍ NA ÚSEKU DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

Vzdělávání vedoucích úředníků – zvl. část – OBLAST SPRÁVNÍHO ROZHODOVÁNÍ NA ÚSEKU DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

Vzdělávání vedoucích úředníků – obecná část

Vzdělávání vedoucích úředníků – obecná část

Vyjednávání a řešení konfliktů

Vyjednávání a řešení konfliktů

Vstupní vzdělávání následné

Vstupní vzdělávání následné

Vstupní vzdělávání

Vstupní vzdělávání

Veřejné zakázky v České republice

Veřejné zakázky v České republice

Územní samosprávné celky

Územní samosprávné celky

Úprava úřední korespondence dle ČSN 01 6910

Úprava úřední korespondence dle ČSN 01 6910

Typologie osobnosti

Typologie osobnosti

Týmová spolupráce

Týmová spolupráce

Timemanagement a stresmanagement

Timemanagement a stresmanagement

Školení řidičů referentských vozidel

Školení řidičů referentských vozidel

Školení interních lektorů ve veřejné správě

Školení interních lektorů ve veřejné správě

Syndrom vyhoření

Syndrom vyhoření

Stavební zákon v praxi

Stavební zákon v praxi

Správní řád

Správní řád

Spisová služba

Spisová služba

Sebeřízení (Principy sebeřízení a rozvoje)

Sebeřízení (Principy sebeřízení a rozvoje)

Sebepoznání – práce s nepříjemnými emocemi

Sebepoznání – práce s nepříjemnými emocemi

Řešení problémů

Řešení problémů

Rozvoj kreativity při řešení problémů, sociální facilitace

Rozvoj kreativity při řešení problémů, sociální facilitace

Rovné příležitosti žen a mužů v ČR a EU

Rovné příležitosti žen a mužů v ČR a EU

Prezentační dovednosti úředníka z pohledu moderního úřadu

Prezentační dovednosti úředníka z pohledu moderního úřadu

Právní minimum ve veřejné správě

Právní minimum ve veřejné správě

Praktická příručka k projednávání přestupků

Praktická příručka k projednávání přestupků

Pracovněprávní vztahy z pohledu zaměstnavatele

Pracovněprávní vztahy z pohledu zaměstnavatele

Pracovněprávní vztahy úředníků územně samosprávných celků

Pracovněprávní vztahy úředníků územně samosprávných celků

Používání počítače a správa souborů

Používání počítače a správa souborů

Potírání korupce ve veřejné správě

Potírání korupce ve veřejné správě

Personální minimum

Personální minimum

Osobnost a role

Osobnost a role

Občanský zákoník – Úprava osob v OZ

Občanský zákoník – Úprava osob v OZ

Občanský zákoník – Absolutní majetková práva, právo rodinné a dědické

Občanský zákoník – Absolutní majetková práva, právo rodinné a dědické

Občanský zákoník – Uzavírání smluv v praxi

Občanský zákoník – Uzavírání smluv v praxi

Následné vzdělávání – oblast veřejnosprávní

Následné vzdělávání – oblast veřejnosprávní

Následné vzdělávání – oblast právní

Následné vzdělávání – oblast právní

Následné vzdělávání – oblast ekonomická

Následné vzdělávání – oblast ekonomická

Následné vzdělávání

Následné vzdělávání

Nakládání s obecním majetkem podle zákona o obcích

Nakládání s obecním majetkem podle zákona o obcích

MS Word 2013

MS Word 2013

MS Word 2010

MS Word 2010

MS Excel 2013

MS Excel 2013

MS Excel 2010

MS Excel 2010

Moderní metody řízení kvality

Moderní metody řízení kvality

Moderní etiketa a chování ve společnosti

Moderní etiketa a chování ve společnosti

Kybernetická bezpečnost

Kybernetická bezpečnost

Komunikační dovednosti úředníka

Komunikační dovednosti úředníka

Jednání v krizových situacích

Jednání v krizových situacích

Hodnocení zaměstnanců – kurz pro hodnotitele

Hodnocení zaměstnanců – kurz pro hodnotitele

Hodnocení zaměstnanců – kurz pro hodnocené

Hodnocení zaměstnanců – kurz pro hodnocené

Environmentální minimum

Environmentální minimum

Datové schránky

Datové schránky

Český jazyk pro úředníky

Český jazyk pro úředníky

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana – vedoucí zaměstnanci

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana – vedoucí zaměstnanci

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana – zaměstnanci

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana – zaměstnanci

Asertivita a jednání s problémovým klientem

Asertivita a jednání s problémovým klientem

Když se nikdo nedívá aneb etika nejen ve veřejné správě

Když se nikdo nedívá aneb etika nejen ve veřejné správě

Kdo jsem

Kdo jsem

Jak zvládat své emoce

Jak zvládat své emoce

Jak předcházet zrakové únavě při práci na počítači

Jak předcházet zrakové únavě při práci na počítači

Hodnocení zaměstnanců

Hodnocení zaměstnanců

Ideální zaměstnání

Ideální zaměstnání

Efektivita práce

Efektivita práce

Asertivní komunikace

Asertivní komunikace

Hodnotící rozhovor

Hodnotící rozhovor

SPECIÁLNÍ AKCE

BEZPLATNÁ ONLINE KNIHOVNA KURZŮ

Knihovna umožňuje nahlížet do obsahu všech (115) kurzů nejen personalistům, ale všem zaměstnancům registrovaného úřadu. Lze ji tedy využít mnoha způsoby – vyhledávání odborných informací, výběr vhodného kurzu ke studiu, seznámení s e-learningem, samostudiu ad. Můžete ji poskytnout i jako benefit svým zaměstnancům.

Bezplatný přístup je časově omezen do 31. 5. 2020.

Kontaktujte nás a otevřete odbornou knihovnu pro svůj úřad již dnes.

JAK PROVÉST OBJEDNÁVKU

Využívat objednávkový systém může pouze oprávněná osoba. Pokud nemáte přihlašovací údaje a chcete systém využít, vyplňte prosím registrační formulář. Následně budete kontaktováni pro ověření údajů a obdržíte přístup do objednávkového systému.

Proč je naše studovna jedna z nejlepších?

  • Intuitivní navigace
  • Multimediální prvky
  • Dotazy na lektora
  • Cvičné testy a praktická cvičení
  • Vytváření záložek a poznámek
  • Neustále aktualizovaný obsah