Emoce na dlani v roce 2019

Vážení partneři ve vzdělávání,

na rok 2019 jsme pro Vás připravili něco úplně nového. Zajímáte-li se o téma emocí a jejich zvládání v práci i v životě obecně, naše série kombinovaných kurzů s Monikou Ambrožovou Vás jistě zaujme!

Všichni prožíváme 4 roční období

Prožíváme různé emoce

Připravili jsme pro Vás 4 kombinované kurzy

E-learning o emocích je jiný…

Nechte se překvapit poslechem rozhovoru lektorky s jejím hostem na téma emoce, která Vás zajímá. Můžete jen poslouchat. Můžete poslouchat a číst. Přemýšlet o sobě samém. Zapisujte si dotazy a přispějte s nimi do diskuze na prezenční části.

Co se bude během workshopů dít? Nemusíte se obávat.

Budeme diskutovat, vyměňovat si zkušenosti, vytvoříme tipy a doporučení vycházející z diskuzí, ujasníme si způsoby zvládání konkrétních emocí, definujeme důvody nespokojenosti lidí na pracovišti, řekneme si, jak můžeme pomoci lidem, aby zvládali své emoce.

JARO – Radost

jak probouzet/pěstovat pocity štěstí na pracovišti?

Štěstí a radost v práci? Co způsobuje radost v práci a z práce? Co jí brání? Jak ji můžeme vytvářet? Jak vypadá šťastný úřad a šťastný úředník? Co znamená spokojený tým = je to cesta dlážděná drobnými radostmi…(pochvala, humor a úspěch).

LÉTO – Hněv a vztek

jak zvládat rozbouřené emoce

Co je to hněv? Proč se lidé v práci zlobí (jaké jsou spouštěče)? Hněv jako začátek nepřátelství. Strategie zvládání hněvu a zlosti. Efekt sněhové koule. Konflikty a jejich řešení.

PODZIM – Strach

proč se bojíme a co s tím?

Co je to strach? Co způsobuje strach na pracovišti? Čeho se lidé bojí? Jaké jsou důsledky strachu? Jak zmírnit svůj strach? Jak pomoci ostatním, aby se nebáli?

Povídání o chybách, o kritice, která zraňuje a lidské zranitelnosti.

ZIMA – Agrese a komunikace

jak pracovat s agresí

Co je to agrese? Proč je člověk agresivní? Jak se projevuje agrese v komunikaci? Úskalí skryté agrese. Různé podoby autoagrese. Jak jednat s agresivním člověkem. Jak zpracovat svou vlastní agresi. Jsem oběť nebo tvůrce? Sebedůvěra a agrese.

Povídání o sebedůvěře, sebepřijetí a schopnosti zvládat své vlastní emoce

Chcete se dozvědět více informací?

Adaptace zaměstnanců a adaptační proces ve veřejné správě

Adaptace zaměstnanců a adaptační proces ve veřejné správě

Cílem kurzu je naučit posluchače kurzu efektivně provést adaptaci nového zaměst-nance, případně, není-li v postavení vedoucího zaměstnance, personalisty, mentora či jiného zaměstnance, který je pověřen vedoucím pracovníkem k podílu na adaptaci, případně zájemci o...

Kontrolní řád v aplikační praxi

Kontrolní řád v aplikační praxi

Kurz Vás komplexně provede úpravou procesu kontroly v rámci veřejnoprávních vztahů podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, který je od 1. ledna 2014 obecným kodexem pro ty typy kontrol, které jsou součástí moci výkonné....

Ochrana osobních údajů v kontextu práva na informace

Ochrana osobních údajů v kontextu práva na informace

Cílem kurzu je v počátku osvětlit význam obou práv samostatně, nastínit je obě v obecné rovině, včetně exkurzu do historie těchto práv a poté je kurz spojuje do vzájemných souvislostí.S ohledem na skutečnost, že většinou stojí tato práva ve střetu, tak v poslední...

Územní rozpočty a jejich pravidla

Územní rozpočty a jejich pravidla

Předmětem kurzu je studium zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a pravidla pro tvorbu, projednání, přijetí rozpočtu a kontrolu plnění rozpočtu. Kurz je zaměřen i na další pravidla související s rozpočtem obce a s hospodařením obce, kdy...

Jak home office zvládat efektivně a využít jeho specifika

Jak home office zvládat efektivně a využít jeho specifika

Cílem tohoto tréninku je, abyste si jednak ověřili, nakolik jste při práci z domova efektivní a zároveň získali nové návyky, které vám umožní vyšší osobní produktivitu. Cena: 740 Kč Dotace: 1 den Přístup do kurzu: 19 dnů Autor: Veronika Hilská

Kultura vystupování – komunikace s veřejností a médii

Kultura vystupování – komunikace s veřejností a médii

Cílem kurzu je seznámení se se základními pravidly forem komunikace na úrovni veřejné správy, tedy komunikace ze strany úředníků a zaměstnanců úřadů, ale i zástupců samosprávy měst a obcí. Cílovou skupinou tohoto kurzu nejsou tiskoví mluvčí úřadů na jakémkoli stupni...