Elektronizace komunikace úředníků územně samosprávných celků

Cílem kurzu je seznámit studující s možnostmi využívání nejběžnějších elektronických komunikačních nástrojů a s jejich využitím v praxi a prezentaci úřadu. Jádrem studované problematiky je práce s těmito prostředky při výkonu správních činnosti. Zcela logicky je pak kurz zaměřen na vytváření digitálních dokumentů a jejich přenos prostřednictvím datových schránek a e-mailů.

Studující pozná formální komunikaci při správních činnostech, bude informován ale i o možnostech neformální komunikace s klienty formou bezplatného telefonování či chatování na internetu a seznámí se s principem a využíváním programů, sloužících k tomuto způsobu komunikace. Studující si dále osvojí znalosti o fenoménu současné doby – sociálních sítích. Seznámí se se základními možnostmi jejich využití, ale i nebezpečím, které s sebou nesou především z hlediska ochrany soukromí a dat.

 

Cena: 580 Kč

Dotace: 1 den/6 hodin

Přístup do kurzu: 19 dnů

Akreditace: AK/PV-585/2018

Autorka: Mgr. Andrea Kovářová

Adaptace zaměstnanců a adaptační proces ve veřejné správě

Adaptace zaměstnanců a adaptační proces ve veřejné správě

Cílem kurzu je naučit posluchače kurzu efektivně provést adaptaci nového zaměst-nance, případně, není-li v postavení vedoucího zaměstnance, personalisty, mentora či jiného zaměstnance, který je pověřen vedoucím pracovníkem k podílu na adaptaci, případně zájemci o...

Kontrolní řád v aplikační praxi

Kontrolní řád v aplikační praxi

Kurz Vás komplexně provede úpravou procesu kontroly v rámci veřejnoprávních vztahů podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, který je od 1. ledna 2014 obecným kodexem pro ty typy kontrol, které jsou součástí moci výkonné....

Ochrana osobních údajů v kontextu práva na informace

Ochrana osobních údajů v kontextu práva na informace

Cílem kurzu je v počátku osvětlit význam obou práv samostatně, nastínit je obě v obecné rovině, včetně exkurzu do historie těchto práv a poté je kurz spojuje do vzájemných souvislostí.S ohledem na skutečnost, že většinou stojí tato práva ve střetu, tak v poslední...

Územní rozpočty a jejich pravidla

Územní rozpočty a jejich pravidla

Předmětem kurzu je studium zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a pravidla pro tvorbu, projednání, přijetí rozpočtu a kontrolu plnění rozpočtu. Kurz je zaměřen i na další pravidla související s rozpočtem obce a s hospodařením obce, kdy...

Jak home office zvládat efektivně a využít jeho specifika

Jak home office zvládat efektivně a využít jeho specifika

Cílem tohoto tréninku je, abyste si jednak ověřili, nakolik jste při práci z domova efektivní a zároveň získali nové návyky, které vám umožní vyšší osobní produktivitu. Cena: 740 Kč Dotace: 1 den Přístup do kurzu: 19 dnů Autor: Veronika Hilská

Kultura vystupování – komunikace s veřejností a médii

Kultura vystupování – komunikace s veřejností a médii

Cílem kurzu je seznámení se se základními pravidly forem komunikace na úrovni veřejné správy, tedy komunikace ze strany úředníků a zaměstnanců úřadů, ale i zástupců samosprávy měst a obcí. Cílovou skupinou tohoto kurzu nejsou tiskoví mluvčí úřadů na jakémkoli stupni...