BEZPEČNOST 2018

GDPR on-line a rychle z pohodlí kanceláře

BEZPEČNOST 2018

GDPR on-line a rychle z pohodlí kanceláře

Nebojte se změn v bezpečnosti a ochraně osobních údajů. Nabízíme Vám možnost řešení GDPR rychle a z pohodlí kanceláře nebo domova. Aplikace “Klíč k ochraně osobních údajů” Vám pomůže s plněním povinností správce osobních údajů a vytvářením potřebných dokumentů. Společně s e-learningovým kurzem “Ochrana osobních údajů dle nařízení GDPR”, k jehož absolvování Vám stačí přístup k internetu, budete Vy i Vaši zaměstnanci mít 100% jistotu při práci s osobními údaji.

Mějte vše pod kontrolou a zapojte se do kampaně Bezpečnost 2018.

Společně rychlespolehlivěbezpečně v roce 2018.

Nebojte se změn v bezpečnosti a ochraně osobních údajů. Nabízíme Vám možnost řešení GDPR rychle a z pohodlí kanceláře nebo domova. Aplikace “Klíč k ochraně osobních údajů” Vám pomůže s plněním povinností správce osobních údajů a vytvářením potřebných dokumentů. Společně s e-learningovým kurzem “Ochrana osobních údajů dle nařízení GDPR”, k jehož absolvování Vám stačí přístup k internetu, budete Vy i Vaši zaměstnanci mít 100% jistotu při práci s osobními údaji.

Mějte vše pod kontrolou a zapojte se do kampaně Bezpečnost 2018.

Společně rychlespolehlivěbezpečně v roce 2018.

chytrá aplikace

POHODLNÝ kurz

Aplikace Klíč k ochraně osobních údajů slouží k výraznému ulehčení plnění povinností správce osobních údajů a vytváření dokumentů, kterými se některé povinnosti plní. S aplikací už si nebudete muset lámat hlavu, jak prakticky GDPR řešit.
E-learningový kurz z pohodlí kanceláře nebo domova, díky kterému budete mít certifikátem ověřenou jistotu, že jste úspěšně proškolili všechny klíčové osoby. Cílem kurzu je seznámení s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR). Kurz je pod záštitou certifikační autority Tayllorcox.
Více informací
Klíč k ochraně osobních údajů slouží k plnění povinností správce osobních údajů. Je to pomůcka, která ušetří správci při roztřídění jednotlivých agend podle účelů zpracování osobních údajů a popisu těchto účelů zpracování podle toho, co správce osobních údajů s osobními údaji za tím konkrétním účelem dělá a proč. Bez uvedeného roztřídění v zásadě nelze plnit další povinnosti, které GDPR správci ukládá.

Dokumenty automaticky generované pomocí Klíče jsou tyto:

 • Souhlas se zpracováním osobních údajů
 • Informace poskytované na žádost subjektu údajů
 • Informace poskytované v případě, že osobní údaje jsou získány od subjektů údajů
 • Informace poskytované v případě, že osobní údaje nebyly získány od subjektů údajů
 • Sestava informací zveřejňovaná na webu kvůli transparentnosti
 • Definování nezbytných atributů pro zpracování osobních údajů

Součástí aplikace jsou i předvyplněné vzory. Mnoho zpracování osobních údajů lze dopředu odhadnout nebo dokonce přímo vyčíst ze zákona, takže je možné vytvořit i obecné vzory, které si správce pouze přizpůsobí svým podmínkám. Vzory řeší např. tyto agendy: Vedení účetnictví, Vedení soudních sporů, Vedení evidence o pracovních úrazech, provozování e-shopů, Střežení objektu kamerovým systémem a desítky dalších vzorů.

Více informací

Autor: JUDr. MgA. Michal Šalomoun, PhD.

Základní oblasti kurzu:

 • Úvod do právní ochrany osobních údajů
 • Pojmy ochrany osobních údajů
 • Povinnosti správce osobních údajů
 • Technická a organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů
 • Práva subjektů údajů
 • Předávání osobních údajů do cizích států
 • Zpracování osobních údajů prostřednictvím osob odlišných od správce
 • Sankce za porušení povinností při zpracování osobních údajů
 • Příklady plnění povinností správce v různých situacích
 • Závěrečný test a hodnotící anketa

Kompletní osnovu kurzu naleznete zde: OSNOVA KURZU

Kurz je pod záštitou Tayllorcox.

Cena aplikace

od 100 Kč

Podrobte zkoušce své znalosti z oblasti GDPR. Vyzkoušejte si náš test zdarma.

Cena kurzu

1 360 Kč

bez DPH

GDPR PŘEJDE V PLATNOST ZA

Dny

:

Hodiny

:

Minuty

:

Vteřiny

GDPR PŘEJDE V PLATNOST ZA

Dny

:

Hodiny

:

Minuty

:

Vteřiny

chytrá aplikace

Aplikace Klíč k ochraně osobních údajů slouží k výraznému ulehčení plnění povinností správce osobních údajů a vytváření dokumentů, kterými se některé povinnosti plní. S aplikací už si nebudete muset lámat hlavu, jak prakticky GDPR řešit.
Více informací
Klíč k ochraně osobních údajů slouží k plnění povinností správce osobních údajů. Je to pomůcka, která ušetří správci při roztřídění jednotlivých agend podle účelů zpracování osobních údajů a popisu těchto účelů zpracování podle toho, co správce osobních údajů s osobními údaji za tím konkrétním účelem dělá a proč. Bez uvedeného roztřídění v zásadě nelze plnit další povinnosti, které GDPR správci ukládá.

Dokumenty automaticky generované pomocí Klíče jsou tyto:

 • Souhlas se zpracováním osobních údajů
 • Informace poskytované na žádost subjektu údajů
 • Informace poskytované v případě, že osobní údaje jsou získány od subjektů údajů
 • Informace poskytované v případě, že osobní údaje nebyly získány od subjektů údajů
 • Sestava informací zveřejňovaná na webu kvůli transparentnosti
 • Definování nezbytných atributů pro zpracování osobních údajů

Součástí aplikace jsou i předvyplněné vzory. Mnoho zpracování osobních údajů lze dopředu odhadnout nebo dokonce přímo vyčíst ze zákona, takže je možné vytvořit i obecné vzory, které si správce pouze přizpůsobí svým podmínkám. Vzory řeší např. tyto agendy: Vedení účetnictví, Vedení soudních sporů, Vedení evidence o pracovních úrazech, provozování e-shopů, Střežení objektu kamerovým systémem a desítky dalších vzorů.

Cena aplikace

od 100 Kč

POHODLNÝ kurz

E-learningový kurz z pohodlí kanceláře nebo domova, díky kterému budete mít certifikátem ověřenou jistotu, že jste úspěšně proškolili všechny klíčové osoby. Cílem kurzu je seznámení s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR).
Více informací

Autor: JUDr. MgA. Michal Šalomoun, PhD.

Základní oblasti kurzu:

 • Úvod do právní ochrany osobních údajů
 • Pojmy ochrany osobních údajů
 • Povinnosti správce osobních údajů
 • Technická a organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů
 • Práva subjektů údajů
 • Předávání osobních údajů do cizích států
 • Zpracování osobních údajů prostřednictvím osob odlišných od správce
 • Sankce za porušení povinností při zpracování osobních údajů
 • Příklady plnění povinností správce v různých situacích
 • Závěrečný test a hodnotící anketa

Kompletní osnovu kurzu naleznete zde: OSNOVA KURZU

Kurz je pod záštitou Tayllorcox.

Cena kurzu

1 360 Kč

bez DPH

SPOJTE SE S NÁMI

PORADÍME VÁM A VYTVOŘÍME NABÍDKU NA MÍRU

SPOJTE SE S NÁMI

PORADÍME VÁM A VYTVOŘÍME NABÍDKU NA MÍRU

PROŠKOLENÝCH

LET ZKUŠENOSTÍ

PROČ SI VYBRAT RENTEL?
PROČ SI VYBRAT RENTEL?

PROŠKOLENÝCH

LET ZKUŠENOSTÍ

dále nabízíme

E-learningové vzdělávání na témata:

Srovnání právní úpravy dle zákona o ochraně osobních údajů a nařízení GDPR
Ochrana osobních údajů
Kybernetická bezpečnost
BOZP & PO

dále nabízíme

E-learningové vzdělávání na témata:

Srovnání právní úpravy dle zákona o ochraně osobních údajů a nařízení GDPR
Ochrana osobních údajů
Kybernetická bezpečnost
BOZP & PO