Evropská unie

Základní kurz pro pracovníky veřejné správy na všech stupních působnosti, ve kterém absolvent získá základní informace o důvodech vzniku EU, jejím rozvoji a jejích cílech v minulosti, institucích EU, společné politice a pilířích EU, její současnosti a budoucnosti. Dalším důležitým cílem tohoto programu je naplnění Usnesení vlády č.841/1999 o proškolení všech zaměstnanců státní správy o Evropské unii. Z tohoto usnesení vychází i obsahová náplň kurzu. Tento kurz si klade za cíl sjednotit a utřídit základní znalosti o Evropské unii, které jsou nutné pro její správné pochopení, má usnadnit styk našich orgánů s orgány Unie, který se bude rok od roku prohlubovat, a vytvořit základní platformu vědomostí z této oblasti, která umožní komunikaci mezi jednotlivými oblastmi státní správy.

Autor

PaeDr. Vladimíra Soudková, Ing. Tomáš Soudek, MBA

Dny na osvědčení

2

Počet dnů přístupu do kurzu

26

Forma

E-learning

860 Kč

bez DPH

Proč je naše studovna jedna z nejlepších?

  • Intuitivní navigace
  • Multimediální prvky
  • Dotazy na lektora
  • Cvičné testy a praktická cvičení
  • Vytváření záložek a poznámek
  • Neustále aktualizovaný obsah

MOJE TESTOVÁNÍ

Otestujte si své znalosti. Dozvíte se, jak na tom jste i vůči ostatním, kteří si test vyplnili.

JAK PROVÉST OBJEDNÁVKU

Využívat objednávkový systém může pouze oprávněná osoba. Pokud nemáte přihlašovací údaje a chcete systém využít, vyplňte prosím registrační formulář. Následně budete kontaktováni pro ověření údajů a obdržíte přístup do objednávkového systému.